piątek, Marzec 22

Dekret Ministra

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bogdan Żmijewski

Po nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji autorstwa ministra Patryka Jakiego, komisja będzie mogła uchylić prawie wszystkie decyzje reprywatyzacyjne, celem zwrotu tych nieruchomości Miastu Stołecznemu Warszawie. W ustawie wprowadzono bowiem przepis, który nakazuje komisji uchylenie decyzji o zwrocie tych nieruchomości, jeśli przed dniem wydania decyzji o zwrocie byłym właścicielom nie zapewniono lokali zamiennych lub socjalnych lokatorom.

Paradoks tej ustawy polega na tym, że to nie byli właściciele, którym zwrócono nieruchomość powinni te mieszkania zapewnić. Bo jak mieli by to zrobić jeszcze przed zwrotem nieruchomości? Będą więc odpowiadać za brak zapewnienia tych mieszkań przez innych, lecz w zasadzie nie wiadomo przez kogo, bo nie było przepisu, który by nakazywał zapewnienie mieszkań lokatorom reprywatyzowanych budynków np. przez Miasto Warszawę lub Skarb Państwa.

Kolejnym komunistycznym absurdem tej ustawy jest pomysł ministra Jakiego, by byłym lokatorom w „odzyskanych” przez komisję kamieniach przywrócić mieszkania i komunalne stawki czynszów, nawet jeśli te budynki zostały wyremontowane w sposób istotnie podnoszący standard budynku i lokali przez osoby, którym kamienice zwrócono.

Skoro Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę, to jest takim samym bolszewikiem, jak minister Patryk Jaki.

Udostępnij

About Author