piątek, Marzec 22

Kłopotliwe kontrapasy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kontrapas to wydzielony pas na ulicy jednokierunkowej, umożliwiający ruch w kierunku przeciwnym do innych pojazdów.

Rada Dzielnicy Mokotów przyjęła 20 lutego stanowisko, w którym zobowiązała Zarząd Dzielnicy do opracowania kompleksowych projektów ruchu rowerowego dla poszczególnych rejonów Mokotowa z zastrzeżeniem, że realizacja kontrapasów i kontraruchu rowerowego nie może skutkować zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych i postojowych. Rada sprzeciwiła się wprowadzaniu takiej organizacji ruchu na wyrywkowych, oderwanych od siebie odcinkach ulic. Jej zdaniem każdorazowe wprowadzenie kontrapasów i kontraruchu rowerowego na terenie dzielnicy Mokotów powinno zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi, którymi należy objąć mieszkańców ulic, na których proponuje się zmianę organizacji ruchu.

Stanowisko to powstało w związku z coraz liczniejszymi protestami osób zamieszkujących przy ulicach, na których realizowane są kontrapasy i kontraruch rowerowy. Również w innych dzielnicach, jak przykładowo na Ursynowie wprowadzanie kontrapasów w ramach budżetu partycypacyjnego wywołuje protesty. Regulamin budżetu nie przewiduje głosowania „przeciw”. Fachowcy nie mają szans na przeciwstawienie się populistom. „Południe” proponuje wyłączyć zagadnienia związane z organizacją ruchu z zakresu budżetu partycypacyjnego.

(aro)

Udostępnij

About Author