sobota, Maj 25

Samorządowy pat we Włochach trwa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Marcin Kalicki

Na zwołanej na 14 marca sesji Rady Dzielnicy Włochy odwołany ze stanowiska mieli zostać burmistrz Michał Wąsowicz oraz przewodniczący rady Andrzej Krupiński, a w ich miejsce powołani mieli być nowi włodarze dzielnicy. Po raz kolejny jednak obrady zostały przerwane i do głosowania nie doszło.

Przewodniczący nie do odwołania?!

W listopadzie ubiegłego roku rządzące w dzielnicy Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Radzie. Aby zapobiec wprowadzenia przez opozycyjnych radnych punktu dotyczącego odwołania przewodniczącego, prowadzący  obrady w zastępstwie wiceprzewodniczący Damian Pietrzyk zarządził przerwę do 17 stycznia.

Przewodniczący Krupiński w wyborach samorządowych startował z list Wspólnoty Dzielnicy Włochy. Pięciu radnych, którzy weszli do Rady Dzielnicy z tego ugrupowania, już jednak ze sobą nie kooperuje. Klub się rozsypał w momencie, kiedy dwójka radnych odeszła do nowo tworzonego Porozumienia dla Włoch, a przewodniczący związał się z PiS. Pozostałe dwie osoby działają jako niezrzeszone. Wspólnota Dzielnicy Włoch była koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Po tym, jak klub przestał istnieć, oraz po odejściu z PiS do Porozumienia dla Włoch dwóch radnych, rządzący dotychczas dzielnicą stracili większość.

Oświadczam, że wycofuję swoje oświadczenie…

Sesja, która odbyła się 17 stycznia, również nie rozstrzygnęła trudnej sytuacji w dzielnicy. Przewodniczący zaraz po jej otwarciu ponownie zarządził przerwę, tym razem do lutego. Wniosek radnych został poddany pod głosowanie podczas obrad 1 lutego. Pięciu radnych opowiedziało się za odwołaniem przewodniczącego, ośmiu było przeciwnego zdania, a czterech wstrzymało się od głosu. Oddano również trzy głosy, które uznano za nieważne. Pomimo utrzymania stanowiska PiS nadal nie miało większości w Radzie. Przewodniczący Andrzej Krupiński na początku marca oświadczył, że zrezygnuje w związku z tym z pełnionej funkcji. Na środowej sesji wycofał się jednak z tego pomysłu. – Oświadczam, że wycofuję swoje oświadczenie o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Włochy – powiedział Andrzej Krupiński, a następnie zarządził przerwę w obradach do 9 kwietnia.

Co dalej z burmistrzem?

W międzyczasie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości wykluczony został burmistrz Włoch. – Praca w samorządzie, a szczególnie praca w dzielnicy, w której mieszkam była zawsze dla mnie najważniejsza. Burmistrzem dzielnicy zostałem w 2006 roku i dopiero później zostałem zaproszony do przystąpienia do PiS. Odmawiałem też kandydowania w wyborach parlamentarnych, bo sprawy samorządu były dla mnie ważniejsze i tu chciałem się realizować. (może faktycznie to jest ta nielojalność). Gdy pełniłem funkcję pełnomocnika PiS w dzielnicy Włochy partia odnosiła w wyborach samorządowych bardzo dobre wyniki właśnie dzięki mojej pracy i zaangażowaniu! Zwieńczeniem tego był rekordowy wynik z 2014 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii dzielnicy klub PiS liczył po wyborach 9 radnych. Pełniłem funkcję pełnomocnika partii przez kilka lat. To w imieniu partii PiS byłem jednym z lepiej ocenianych burmistrzów w Warszawie. Trudno jest mi to wszystko uznać za nielojalność – oświadczył burmistrz Wąsowicz.

Przed ostatnią sesją wiele się jednak zmieniło. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na kwietniowej sesji Prawo i Sprawiedliwość razem z współkoalicjantem może odzyskać większość w Radzie, a swoje stanowisko zachowa nie tylko przewodniczący Andrzej Krupiński, ale i burmistrz Michał Wąsowicz.

Udostępnij

About Author