wtorek, Luty 19

Głos śródmiejskich rad osiedli

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

My, przedstawiciele, przewodniczący rad i zarządów osiedli w Dzielnicy Śródmieście na spotkaniu w 26 lutego w Radzie Osiedla Muranów zdecydowaliśmy o wystąpieniu do Zarządu Dzielnicy ze stanowczymi postulatami:

  1. o przestrzeganie i realizowanie §3. pkt.2 Statutu Rad Osiedli a także załącznika nr 1 do tego Statutu polegającego w szczególności na – informowaniu rad osiedli o wszystkich procedurach związanych z wydawaniem warunków zabudowy i pozwoleniach na budowę obiektów w ramach właściwości terytorialnych rad – informowaniu rad osiedli oraz konsultowania z radami wszystkich planów i projektów zagospodarowania terenów zarządzanych przez samorządowe jednostki nadzorowane przez Dzielnicę – konsultowaniu zmian w organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych, oraz wewnętrznych administrowanych przez organy i jednostki Dzielnicy – konsultowaniu i opiniowaniu funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków – konsultowaniu i opiniowaniu tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk – konsultowaniu i opiniowaniu tworzenie i funkcjonowanie parkingów oraz infrastruktury technicznej.
  2. konsultowania z radami i opiniowania przez rady właściwe terytorialnie wszystkich wniosków o nadanie nazw obiektom miejskim, przy czym opinia rady powinna mieć wagę decydującą.

Występujemy również do Zarządu i Rady Dzielnicy z wnioskami o: 1. uznanie jako obowiązujące uchwał ogólnych rad osiedli upoważniających zarządy osiedli do występowania i procedowania spraw, które są przedmiotem uchwały ogólnej -1- 2. uznanie i dopuszczenie przez Radę Dzielnicy wystąpień upoważnionych przedstawicieli rad osiedli (przewodniczących lub przedstawicieli zarządów) na sesjach Rady Dzielnicy jako oficjalnych stanowisk rad osiedli nie wymagających wcześniejszych uchwał.

Domagamy się również, aby wszystkie projekty przyjmowane w budżecie partycypacyjnym i dopuszczone do opiniowania w II etapie projektu były opiniowane przez właściwe terytorialnie rady osiedli na równi z opiniowaniem przez biura i inne jednostki samorządowe. Zebrani przedstawiciele śródmiejskich rad osiedli ustalili, że dalsze pomijanie rad osiedli przy informowaniu ich o inwestycjach, zagospodarowaniu terenów i zmian w infrastrukturze obszarów osiedli a także pomijanie opinii osiedli dotyczące nazewnictwa obiektów miejskich na ich terenie zaprzecza sensowi istnienia lokalnych jednostek samorządowych, prowadzi do ignorowania głosu mieszkańców a na dodatek jest nie zgodne z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, którą Polska ratyfikowała w 1993 r.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że rady osiedli działają na podstawie Ustaw – o samorządzie gminnym, – o ustroju m.st. Warszawy Statutów – m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Osiedli w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i zostały wybrane w wyborach powszechnych i tajnych przeprowadzonych na terenie osiedli, więc mają legitymację prawną do reprezentowania mieszkańców osiedli a także (zgodnie z EKSL) …”do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.

Podpisali przedstawiciele 8. spośród 9. rad osiedli

Udostępnij

About Author