sobota, Lipiec 20

Czy gaz dotrze do Augustówki?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andrzej Rogiński

W rejonie Siekierek na odcinku do Augustówki brakuje około trzech kilometrów sieci gazowej. Stowarzyszenie „Augustówka – Małe Siekierki IV” zabiega o ułożenie tej sieci. Temu służył list otwarty opublikowany 12 kwietnia 2018 r. przez „Południe”.

Aby oczekiwania mieszkańców mogły zostać zrealizowane konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim wykupienie przez gminę gruntów pod drogi na Siekierkach. Mazowiecki oddział Polskiej Spółki Gazownictwa nie może bowiem budować na cudzym. Drugą sprawą jest regulacja stanów prawnych nieruchomości, co jest ważne zarówno dla gminy, aby wiedziała od kogo kupować, jak i dla mieszkańców Siekierek – Augustówki. Znacząca liczba mieszkańców nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Postępowanie w takich sprawach jest długotrwałe i wymaga pomocy prawnej. Stowarzyszenie „Augustówka – Małe Siekierki IV” zadeklarowało udzielenie pomocy.

Polska Spółka Gazownictwa oczekuje, że chęć przyłączenia instalacji zgłoszą co najmniej mieszkańcy osiemdziesięciu nieruchomości. Tytlu chętnych na razie nie ma. Być może nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Ale  są też tacy, którzy czekają aż gazociąg powstanie, o czym świadczy pytanie; „A czy można się dołączyć po zakończeniu budowy sieci”? Oczywiście każdy gazownik odpowiada, że można. Więc poczekają. Jeśli jednak będą czekać i oglądać się jeden na drugiego, to nie uda się zebrać tych osiemdziesięciu wniosków. Tym bardziej, że sporo osób musi podjąć trud uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Jest jeszcze jedna trudność: możliwości finansowe mieszkańców.

O tych sprawach mówiono 16 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury „Dorożkarnia” podczas spotkania zainteresowanych.

Uchwała Rady Warszawy nr 975/2016 a dnia 15 grudnia 2016 umożliwia dofinansowanie modernizacji kotłowni i likwidację pieca na paliwo stałe w wysokości 75 % kosztów, ale nie wyżej niż 7 tys. zł. Zajmuje się tym Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Dotacje mogą być przyznane w latach 2018 i 2019, co stanowi słabość uchwały. Regulacja stanów prawnych nieruchomości, złożenie wniosków o przyłączenie do sieci, a następnie zaprojektowanie i ułożenie sieci raczej przekroczy rok 2019.

Uchwała Nr LXIII/1744/2018 z 22 marca 2018 r. („zielone wsparcie”) dotycząca dofinansowania wkładu własnego na modernizację kotłowni i likwidację pieca na paliwo stałe mieszkańcom, którzy zawarli umowę na udzielenie dotacji w roku 2018 lub 2019 na podstawie uchwały nr 975/2016 a dnia 15 grudnia 2016.  Najsłabsi ekonomicznie mogą liczyć na wsparcie (zajmuje się tym Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy a informacji udzielają ośrodki pomocy społecznej) w wysokości do 25 %. A zatem wspomniany koszt może zostać pokryty w całości. Wg Agnieszki Jasińskiej z Biura Pomocy i Projektów Społecznych, która uczestniczyła w zebraniu, oczekiwane jest wydanie stosownego  zarządzenia Prezydenta Warszawy.

Natomiast uchwała nr LVII/1489/2017 z 16 listopada 2017 uruchomiła program pilotażowy obowiązujący do 31 grudnia 2018. Na jej podstawie udzielana jest pomoc pokrywająca zwiększone koszty ogrzewania. „Przymierzamy się do przedłużenia ważności uchwały w formie zapewniającej większą dostępność”  – powiedziała Agnieszka Jasińska.

Przejście na paliwo gazowe to nie tylko polepszenie standardu zamieszkania, ale także likwidacja zadymiania powietrza, którym oddychamy. To ważny element likwidacji smogu.

Udostępnij

About Author