czwartek, Kwiecień 18

Program dla Mokotowa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na zdjęciu: Siekierki mogą być miastem – ogrodem, chlubą Warszawy. Fot. Andrzej Rogiński

1 Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.

2 Remont nawierzchni ulic i chodników oraz poprawa ich oświetlenia, w szczególności przejść dla pieszych w całej dzielnicy. 

3 Budowa dzielnicowego ratusza. 

4 Regulacje stanów własności nieruchomości. 

5 Doprowadzenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6 Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji. 

7 Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów. 

8 Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe o pracach Rady Dzielnicy i jej komisji. 

9 Przedłużenie ul. Woronicza. 

10 Budowa amfiteatru w parku Arkadia. 

11 Parking wielopoziomowy przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego. 

12 Miejsca sprzedaży warzyw i owoców – stałe i weekendowe.

Kandydaci na radnych z KWW Bezpartyjni Samorządowcy w toku spotkań z mieszkańcami zanotowali postulaty. To co zgłosili sąsiedzi stanowi dla nas podstawę do budowania programów ważnych dla mieszkańców okręgów wyborczych.

Za realizację postulatów odpowiadają radni dzielnicy wraz z organizacjami pozarządowymi, samorządem spółdzielczym, osiedlami samorządowymi – jednostkami pomocniczymi dzielnicy, które te postulaty zgłosiły.

Bezpartyjni Samorządowcy przyjęli zasadę tworzenia planów oddolnie. To co ujęliśmy w programie wywodzi się z oczekiwań naszych rozmówców i wsparte jest wiedzą ekspertów.

Przyjęliśmy zasadę otwartego programu, co oznacza, że program powinien reagować na nowe potrzeby, nowe wyzwania. Wciąż napływają nowe postulaty co oznacza, że partie polityczne zmarnowały kilka kadencji i teraz jest bardzo dużo do zrobienia.

Jeszcze kilka miesięcy temu nas nie było a już zdążyliśmy przygotować program.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy pomogli w jego tworzeniu.

Program dla całej wspólnoty mieszkańców Warszawy został opublikowany w skrócie na stronie www.bezpartyjni.warszawa.pl 

Pełna wersja programu znajduje się na www.bezpartyjniwarszawiacy.pl

Programy dla okręgów wyborczych Mokotowa publikujemy na stronach 3 – 7.

 

Udostępnij

About Author