niedziela, Sierpień 18

Miejska mapa koron drzew

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Przemysław Miller

40 proc. powierzchni Warszawy to tereny zielone. Stolica ma 27 lasów, 99 parków i dziesiątki różnego rodzaju zieleńców. W celu inwentaryzacji wszystkich dużych drzew i kontrolowaniu ich stanu powstaje specjalna mapa ich koron.

Na początku mapa koron drzew obejmie kompleksowo swoim zasięgiem teren Mokotowa i Śródmieścia. Jej pierwsze opracowanie ma być gotowe do końca tego roku. Za przygotowanie ww. projektu odpowiada firma MGGP Aero wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego. Mapa umożliwi stworzenie kompleksowego planu wszystkich drzew na terenie Warszawy. W jej zasobie znajdą się wszystkie drzewa, które mają powyżej trzech metrów wysokości i koronę o powierzchni minimum siedmiu metrów kwadratowych. Mapa uwzględni również wszystkie tereny prywatne.

Zadaniem mapy będzie dostęp do wielu różnych informacji na temat m.in. stanu zdrowia wybranych, cennych gatunkowo drzew. Ponadto będzie dzięki niej można posiąść wiedzę na temat ich kondycji biologicznej, poznać zawartość wody w roślinach, stopień przebarwienia liści czy ich procentowy ubytek. Mapa będzie również zawierała szczegółowe informacje na temat gatunków drzew rosnących na terenach miasta oraz wielkości ich koron.

Będzie też ona nieustannie aktualizowana, co umożliwi wnikliwą obserwację procesów i trendów w rozwoju miejskich drzew. Tym samym ww. mapa stanie się doskonałym narzędziem do współpracy pomiędzy leśnikami, konserwatorem zieleni a innymi jednostkami odpowiedzialnymi w mieście za planowanie przestrzenne i rozwój jego infrastruktury.

Fot. Przemysław Miller

Udostępnij

About Author