poniedziałek, Kwiecień 19

Kto będzie  odbierać odpady

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór  odpadów komunalnych w Warszawie. Nowe umowy wejdą w życie w połowie roku i będą obowiązywać przez kolejne trzy lata.

Przypomnijmy, w przetargu na odbiór odpadów komunalnych i transport do instalacji lub stacji przeładunkowej, miasto podzielono na 9 części. W postępowaniu udział wzięło 9 wykonawców, którzy złożyli oferty na różne części zamówienia. Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym i ocenione według trzech kryteriów: cena (60%), kryterium środowiskowe (20 %), kryterium jakościowe (20 %). Odbyły się aukcje elektroniczne, które pozwoliły na znaczącą obniżkę cen zaoferowanych pierwotnie przez wykonawców.

Firmom uczestniczącym w postępowaniu przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli wpłyną odwołania na wybór oferty najkorzystniejszej, miasto zawrze umowę dopiero po zakończeniu postępowania przed KIO. Podpisanie umów nie oznacza, że operatorzy od razu rozpoczynają świadczenie usługi, w umowie mają bowiem zagwarantowane 3 miesiące okresu przygotowawczego.

 Podajemy za Kamilem Dąbrową, rzecznikiem prasowym Urzędu m.st. Warszawy, że najkorzystniejsze oferty w przetargu na odbiór odpadów komunalnych przypadły:

  • dla zadania 1 (Bielany i Żoliborz) – BYŚ Wojciech Byśkiniewicz – 476,55 zł
  • dla zadania 2 (Białołęka i Targówek) – PARTNER Sp. z o.o. konsorcjum – 443,76 zł
  • dla zadania 3 (Mokotów) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – 304,52 zł
  • dla zadania 4 (Ochota, Ursus i Włochy) – MPO – 381,03 zł
  • dla zadania 5 (Praga Południe i Praga Północ) – P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – 379,29 zł
  • dla zadania 7 (Śródmieście) – MPO – 442,38 zł
  • dla zadania 8 (Ursynów i Wilanów) – SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o. (konsorcjum) – 436,99 zł
  • dla zadania 9 (Wola i Bemowo) – MPO – 565,79 zł

Najniższa cena zaoferowana w zadaniu 6 (Rembertów, Wawer, Wesoła) wyniosła 762,00 zł za odbiór tony odpadów. Miasto z uwagi na znaczące przekroczenie budżetu w tym zadaniu, zdecydowało o unieważnieniu postępowania. W najbliższym czasie przetarg, także z wykorzystaniem aukcji elektornicznej, zostanie wznowiony.

Nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów, są od nowego roku wprowadzane stopniowo. Operatorzy dostarczyli mieszkańcom domów jednorodzinnych niezbędne worki na zbieranie odpadów. Część obecnie używanych pojemników ma nowe oznakowanie – naklejki z opisem frakcji znajdującej się na pojemnikach. Operatorzy dostawiają również nowe pojemniki. Dopóki w altanach śmietnikowych są trzy pojemniki, mieszkańcy mogą segregować według dotychczasowego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni. Docelowo obowiązywać będzie system segregacji na pięć pojemników

Udostępnij

About Author