sobota, 07 maj 2016 16:39

Lekarz rodzinny sprzymierzeńcem

Napisane przez 

Zadaniem lekarza rodzinnego jest zapewnienie społeczeństwu właściwego kontaktu z systemem ochrony zdrowia. Pacjent może zgłosić się do Gabinetu Lekarza Rodzinnego w przypadku każdego rodzaju zaburzenia równowagi funkcjonowania własnego organizmu, które zdefiniuje się jako chorobę. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod pojęciem zdrowia określa się dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, zaś zachwianie któregokolwiek z nich oznacza chorobę. Z tego tez powodu dostęp pacjenta do lekarza rodzinnego powinien być niemal nieograniczony.

Lekarz rodzinny zajmuje się wszystkimi problemami zdrowotnymi swoich pacjentów, niezależnie od wieku, płci, czy jakichkolwiek innych cech osobowościowych. Lekarz rodzinny powinien cechować się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, jego rodziny oraz środowiska. Powinien być wyrozumiały, sumienny i cierpliwy, cechować się empatią oraz postępować zgodnie z najnowszymi wytycznymi Towarzystw Naukowych, na bieżąco aktualizując swoja wiedzę. Na lekarzach rodzinnych ciąży duża odpowiedzialność za podejmowanie właściwych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych skutkujących wyborem dalszego postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Opieka nad pacjentami w zakresie lekarza medycyny rodzinnej jest zdeterminowana przez potrzeby pacjenta, obejmując stany ostre, przewlekłe i terminalne, zajmując się problemami zdrowotnymi w ich wymiarze fizycznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym, jak również egzystencjalnym. Zadaniem lekarza rodzinnego jest także systematyczne prowadzenie działań promocyjnych i przesiewowych, takich jak np. okresowe badania u zdrowych dzieci i dorosłych, ocena zagrożeń w miejscu pracy, środowisku zamieszkania, szkole, poradnictwo w zakresie uzależnień, działania profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym i nowotworowym. Należy podkreślić, że niezwykle ważne jest nawiązanie prawidłowej relacji lekarz – pacjent, która będzie oparta na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Właściwy fundament komunikacyjny będzie istotnym zagadnieniem wpływającym na wypełnianie zaleceń lekarskich, warunkujących rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

Lekarz medycyny rodzinnej jest odpowiedzialny za współpracę z lekarzami innych specjalności, w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale także lecznictwa zamkniętego, co daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnienie holistycznej opieki medycznej.

Dla dobrej opieki nad pacjentem ważnym jest szczególnie u osób przewlekle chorych aby opiekę medyczną sprawował jeden lekarz medycyny rodzinnej który będzie miał pełną wiedzę z obserwacji i wywiadów na temat leczenia. Wybierając lekarza medycyny rodzinnej trzeba zwrócić uwagę także na aspekty takie jak godziny otwarcia przychodni, gabinetu oraz dostępność danego lekarza. Przychodnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Wołoskiej 137 wychodząc naprzeciw pacjentom wprowadziła szereg udogodnień: zamiast numerków pobieranych z rana, zapisy prowadzone są przez telefon 22 508 15 52 oraz e-rejestrację co pozwala na umówienie się do lekarza przez Internet.

dr n. med. Dorota Szydlarska, Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej CSK MSW

Więcej w tej kategorii: « Jak dbać o serce? Alergie »
Blowjob