Ostatni dzwonek dla 500+

Napisane przez  Michał Zenka

Mija 17 miesięcy odkąd warszawskie urzędy zaczęły obsługiwać program Rodzina 500+. Ci, którzy pobierali to świadczenie, otrzymają na mocy dotychczasowych decyzji jeszcze tylko jedną – wrześniową – wypłatę. Przyznanie świadczenia na kolejny, tym razem 12 miesięczny okres nie będzie możliwe, jeśli nie złożymy stosownego wniosku. Pytanie jak wielu z pobierających rządowe wsparcie na wychowanie dzieci o tym po prostu nie wie i zorientuje się dopiero, gdy nie otrzyma wypłaty październikowej…

Piszemy o tym, by oszczędzić Państwu zbędnego stresu, dodatkowych kolejek w urzędach a przede wszystkim – dla tych, którym program 500+ załatał dziurę w comiesięcznym domowym budżecie – by uniknęli Państwo nawet dwumiesięcznej przerwy w wypłacie świadczenia. W czwartek, 31 sierpnia mija bowiem termin złożenia wniosku gwarantującego brak przerwy w pobieraniu świadczenia.

Poniżej prezentujemy garść porad, które pozwolą Państwu podejść do drugiej edycji w sposób najszybszy i najmniej dla siebie kłopotliwy.

Najwygodniej zrobić to za pośrednictwem bankowych serwisów elektronicznych. Działają całą dobę i aby taki wniosek wypełnić, nie trzeba się ruszać sprzed domowego komputera. Dla zaprzysięgłych tradycjonalistów, ale także dla wnioskodawców z nieco bardziej skomplikowaną sytuacją rodzinną, pozostaje wizyta w dzielnicowych wydziałach spraw społecznych i zdrowia lub wydziałach obsługi mieszkańców. Większość z nich działa w godzinach 8.00-16.00 a tylko w wybrane dni można tam być obsłużonym w dodatkowe godziny (np. do 18.00).

Generalna zasada jest taka, że macie Państwo prawo do złożenia wniosku, nawet niekompletnego, w dowolnym urzędzie, także poza swoją dzielnicą a nawet na wakacjach w Zakopanem czy Sopocie a urzędnicy mają obowiązek go przyjąć i przekazać do jednostki właściwej ze względu na wskazane przez wnioskodawcę MIEJSCE ZAMIESZKANIA (to ono decyduje, nie meldunek, czy miejsce składania). Taka metoda, dla spóźnialskich czy roztargnionych służy „zaklepaniu” terminu złożenia, bo w przypadku braków formalnych, bądź nieścisłości, i tak zostaniecie Państwo powiadomieni pisemnie o konieczności uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień – najczęściej osobiście we wskazanym urzędzie.

Warto odbierać awizo, listy polecone i reagować na nie. Należy stawić się w urzędzie w ciągu 14 dni od odebrania pisma, w innym przypadku urząd ma prawo umorzyć postępowanie i zostawić taki wniosek bez rozpatrzenia. Stracicie Państwo termin i będzie trzeba składać wniosek do nowa. A świadczenie nie może być przyznane za okres wcześniejszy niż w miesiącu złożenia wniosku.

Osoby, których obecne dochody w rodzinie przekraczają 800 zł na osobę (lub 1200 w przypadku rodzin z choć jednym dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością), lepiej gdy zaznaczą okienko NIE WNOSZĘ o ustalenie świadczenia na pierwsze dziecko. Tym samym można zostawić niewypełnioną dużą część wniosku z pytaniami o dochody, ubezpieczenie zdrowotne itp. Wpisać należy jedynie dane dzieci – drugiego i kolejnych – w punkcie 2B. UWAGA: tu proszę brać pod uwagę tylko dzieci do ukończenia 18 roku życia. W części SKŁAD RODZINY (pkt. 4) należy wpisać siebie, małżonka/partnera i wszystkie dzieci (także pełnoletnie ale mieszkające z rodziną i pozostające na jej utrzymaniu do 25 roku życia). Pod koniec wniosku zaznaczyć przebywanie/nieprzebywanie za granicą i podać numer konta do przelewów. Tak wypełniony wniosek nie wymaga wzywania państwa do uzupełnienia braków, badania dochodów Państwa rodziny i zasadniczo powinien być szybko rozpatrzony.

Natomiast gdy dochody nie przekraczają powyższych progów, należy zaznaczyć WNOSZĘ o ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko. Wypełnić, oprócz powyższych, także oświadczenia o zmianie sytuacji dochodowej, bądź braku takowej. Na załączonym formularzu podsumowujemy dochody dodatkowe, niepodlegające opodatkowaniu, np. stypendia szkolne, alimenty, diety itp. Także w tej sytuacji warto wysłać wniosek elektronicznie, nawet bez załączników – i spokojnie czekać na wezwanie pisemne z wyszczególnionymi brakami, niż wybierać się do urzędu w celu złożenia wniosku papierowego.

Przypominamy, że rokiem sprawdzanym pod kątem dochodów będzie 2016 i zmiany do sytuacji w dniu składania wniosku. Jeśli więc w 2016, albo później, nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej (utrata lub uzyskanie jakiejś części dochodu), to nie trzeba tego dokumentować. Urząd sam sprawdzi w Urzędzie Skarbowym wysokość Państwa dochodów. Jeśli jednak ktoś z rodziny stracił pracę – będzie wezwany do przedstawienia świadectwa pracy bądź innego stosownego zaświadczenia. W przypadku uzyskania dochodu w 2016, należy zdobyć od pracodawcy zaświadczenie o łącznym dochodzie netto za wszystkie miesiące świadczenia pracy w tym przedsiębiorstwie, w tymże roku. (np. gdy praca trwała od 15 lipca, to za cały okres lipiec-grudzień 2016). Gdy dochód został uzyskany w 2017 i jest dalej aktualny, wystarczy zaświadczenie o dochodzie netto za drugi miesiąc jego uzyskiwania (np. jeśli praca od 10 lutego 2017 – to zaświadczenie za marzec 2017). Gdy tej pracy z lutego 2017 już nie kontynuujemy, to można jej urzędowi nie zgłaszać.

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia, urodzi się Państwu kolejne dziecko, złożyć należy wtedy następny wniosek a w jego części 2B wpisać tylko noworodka. Najlepiej zrobić to natychmiast po uzyskaniu numeru PESEL, choćby w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Wtedy świadczenie zostanie przyznane od dnia urodzenia dziecka. Jeśli złożymy wniosek później, w kolejnych miesiącach, świadczenie zostanie przyznane od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku.

Na koniec zmiana w stosunku do zeszłorocznej edycji największa – dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. Ustawodawca wprowadził wymóg, aby przedstawiły one ustalony sądowym tytułem wykonawczym obowiązek alimentacyjny od drugiego rodzica na rzecz dziecka, na które zwracamy się o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+. Jeśli takowym jeszcze nie dysponujemy, urząd wyznaczy na jego dostarczenie termin 3 miesięcy (liczony od odebrania pisemnego powiadomienia). Niekoniecznie oznacza to konieczność zakładania sprawy alimentacyjnej. Sytuację może uratować umowa cywilno-prawna z nieobecnym w rodzinie rodzicem dziecka, sporządzona np. przed notariuszem, ale dla niej sąd musi nadać wspomniany wyżej tytuł wykonawczy. Oczywiście nie są do tego zobowiązani wnioskodawcy, gdy drugi rodzic nie żyje (urzędowi należy okazać akt zgonu), gdy ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone, lub sąd zobowiązał tylko jednego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Michał Zenka

Jeżeli powyższe porady nie będą wystarczające, zachęcam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.