Koszty reformy oświaty

Napisane przez  aro

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w ustroju szkolnym w dzielnicy Mokotów zaplanowano wydanie 6 993 465 zł. – poinformowała Monika Chrobak-Budzińska, rzecznik w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Przykładowo środki finansowe wydane w związku ze zmianami w ustroju szkolnym w Szkole Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery przy ul. A. Grottgera 22: na zakup materiałów i wyposażenia: 59. 000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych: 85 800 zł, na prace remontowe: 42 000 zł. Razem: 186 800 zł.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w mokotowskich przedszkolach, szkołach i placówkach wynika ze szczegółowej organizacji poszczególnych jednostek. W roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 2016/2017, według  danych z arkuszy zatwierdzanych w maju br., liczba nauczycieli wzrosła, przede wszystkim w oddziałach przedszkolnych. Wzrost ten wynika m.in. z większej liczby oddziałów oraz godzin dydaktycznych. m.in. dla dzieci trzyletnich, które od roku szkolnego 2017/2018 mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji znane będę pod koniec września br., po zatwierdzeniu aneksów do arkuszy organizacji.

Czy są nauczyciele, którzy uczą w kilku szkołach by osiągnąć pensum?

Organ prowadzący zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.) może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Urząd Dzielnicy Mokotów nie podejmował w tym roku takich działań. Dokładne dane poznamy po 30 września br.

Na informacje z Urzędu dzielnicy Ursynów czekamy.

aro

Blowjob