Przeglądasz: Miasto

Miasto
Bajer za 5 milionów

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza kolejny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki. Tym razem rzecz dotyczy terenów na południe od PKiN. W założeniach konkursu…

Miasto
Dekret Jakiego

Po nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji autorstwa ministra Patryka Jakiego, komisja będzie mogła uchylić prawie wszystkie decyzje reprywatyzacyjne, celem zwrotu tych nieruchomości Miastu Stołecznemu…

Miasto
Cztery bloki osiedla Jary

Andrzej Rogiński Zarząd SMB „Jary” ubiegał się o dofinansowanie modernizacji energetycznej czterech budynków pod adresami: Dembowskiego 4, Dunikowskiego 4, Puszczyka 10 i Sosnowskiego 1. W budynkach…

Miasto
Odbiór odpadów podrożeje

Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę o zmianie zasad odbioru odpadów. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Trzeba się do nich przygotować technicznie,…

Miasto
Hucpa

Bogdan Żmijewski Udało się pogłębić informacje o tym, ile pieniędzy wydano na konkurs w sprawie zagospodarowania placu Defilad. Przypominamy, że na tym terenie jest plan miejscowy…

Miasto
Połajanki zamiast ważenia racji

Tomasz Grochulski Sesja Rady Dzielnicy  14 lutego dotyczyła przede wszystkim przeniesienia bazarku „Na dołku”. Bazarek znajduje się na terenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy i powinien być…

Miasto
Perełka Ursusa

Kompleks szkolno-sportowy zostanie oddany do użytku we wrześniu 2018 r. Andrzej Rogiński Leży przede mną kilka kartek koncepcji architektonicznej budynku zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy…

Miasto
Rada odmraża sobie uszy

Bogdan Żmijewski Rada Warszawy podjęła uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchylenia w znacznej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie…

1 20 21 22 23 24