Redakcja

W jego ramach odbył się turniej brydżowy pod patronatem Sekcji Brydżowej Natolińskiego Ośrodka Kultury.

Budowa linii tramwajowej na odcinku Pola Mokotowskiego powinna zostać zrealizowana w tunelu...

Szkoła wymaga od dzieci obiegówek - w przypadku nierozliczenia się ze wszystkich powinności dzieci nie otrzymają świadectwa.

9 czerwca zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę Szpitala Południowego przy ul. rtm. W. Pileckiego.

Celem jest popularyzacja zasad profilaktyki zdrowotnej i zachęcenie do prowadzenia właściwego stylu życia.

Mmieszkańcy starej Sadyby otwierają swoje ogrody, by wspólnie cieszyć się lokalną twórczością i historią.

Kilkaset ogrodów i ogródków, pół tysiąca doniczkowych kwiatów do adoptowania...

Pierwsza edycja Festiwalu dla myślących już 17 czerwca.

"Metro w Warszawie" - spotkanie z autorem