Laureaci wartości

Rok 2013
Irena Santor za pielęgnowanie piosenki polskiej i propagowanie profilaktyki zdrowotnej

Rok 2012
Bohdan Tomaszewski za promocję tenisa młodych i fair play oraz dbałość o polszczyznę.

Rok 2011
Polscy Marynarze - Czytelnicy internetowej gazetki morskiej „Dzień
dobry - tu Polska” tworzącym Smerfny Fundusz Gargamela za ratowanie życia i zdrowia chorym dzieciom

Rok 2010
Andrzej Wajda za wybitny wkład w polską kulturę, w tym za film „Katyń”

Rok 2009
1. Grażyna Barszczewska za pielęgnowanie kultury poprzez kreacje artystyczne i za działalność charytatywną.
2. Alfred Andrys za zorganizowanie środowiska przyjaciół dbających o artystów weteranów scen polskich.

Rok 2008
Prof. Jerzy Regulski w dziedzinie wartości za walkę o demokratyczny samorząd (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Rok 2007
1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki w dziedzinie wartości za przekształcenie SGGW w Uniwersytet Przestrzeni Przyrodniczej
2. Stanisław Olszewski, działacz stowarzyszeń sybiraków i Rodzina Policyjna, były prezes pierwszej na Ursynowie spółdzielni mieszkaniowej SM „Ursynów” w dziedzinie wartości za niezłomność i za tworzenie miasta na Ursynowie

Rok 2006
1. Franciszek Maśluszczak w dziedzinie wartości w malarstwie, w tym za cykl fresków „Droga Krzyżowa” w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

Rok 2005
1. Kazimierz Górski w dziedzinie wartości za wybitne osiągnięcia w pracy trenera i wychowawcy oraz za mądre krzewienie patriotyzmu

Rok 2004
1. Jan Nowak - Jeziorański  nagroda specjalna w dziedzinie wartości za walkę o sprawy Polski, za dbałość o pokój, wolność i demokrację
2. Wojciech Militz w dziedzinie wartości za kierowanie stowarzyszeniem Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych   oraz organizowanie imprez patriotycznych, prezes Rady Fundacji Warszawa Walczy

Rok 2003
1. Wojciech Siemion - w dziedzinie wartości za zasługi dla słowa polskiego i za wprowadzanie młodzieży do świata kultury ojczystej

Rok 2002
1. Andrzej „Ibis” Wróblewski  - w dziedzinie wartości za walkę o język ojczysty

Rok 2001
1. Lesław Marian Bartelski w dziedzinie wartości za czyny i słowa dane Polsce i Polakom

Rok 2000
1. ksiądz Jan Twardowski w dziedzinie wartości za miłość człowieka wierszem  głoszoną