niedziela, Lipiec 21

Reklama

Cennik ogłoszeń ramkowych
Cennik ogłoszeń drobnych
Teksty sponsorowane
Regulamin zamieszczania reklam
Cennik insertów
Terminarz wydań 2018
Reklama
Zasięg dystrybucji Południa
Warunki techniczne

Z dniem 23 listopada 2018 r. został zakończony bieg  umowy pomiędzy właścicielem tytułu prasowego „Południe” a spółką z o.o. Południe News z prezesem Jakubem Olszyną o powierniczym wydawaniu tytułu „Południe”. Wszelkie zobowiązania podjęte przez Południe News sp. z o.o. bądź Jakuba Olszynę należą do zobowiązanych.

Tytuł prasowy „Południe” wydawać może tylko i wyłącznie Andrzej Rogiński. O wznowieniu wydawania tytułu poinformuję.

Korzyści, jakie uzyskasz dzięki reklamie w Południu:

  • Wysoki stopień akceptacji gazety przez czytelników i wiarygodność podnoszą skuteczność reklamy
  • Nakład nie mniejszy niż 40 tys. egz. na obszarze zamieszkałym przez 2/3 liczby mieszkańców
  • Gazeta obecna we wszystkich 11. dzielnicach lewobrzeżnej części Warszawy
  • około 300 punktów dystrybucji
  • Obecna na rynku od kwietnia 1994 r. co stanowi gwarancje stabilności
  • Atrakcyjne ceny reklam – niski koszt dotarcia
  • Gazeta bliska czytelnika i jego spraw
  • Południe posiada Certyfikat Wiarygodnego Wydawcy

Banery