Ogłoszenia ramkowe „Południa”

Tygodnik „POŁUDNIE. Głos warszawiaków”

 

Ceny netto:

1 moduł kolor wewnątrz 150 zł

1 moduł pierwsza strona 300 zł (kolor i cz.-b.)

1 moduł ostatnia strona 200 zł

1 moduł cz.-b. wewnątrz 90 zł

Dopłata do strony trzeciej + 15 %

Nie ma dopłat za kolor

 

Upusty od liczby modułów w kontrakcie:

48 modułów po 85 zł

24 moduły po 90 zł

Od 12 modułów po 95 zł

od 6 modułów po 100 zł

 

Większe powierzchnie jednorazowo:

Cała strona wewnątrz 4080 zł

Ostatnia strona 5040 zł

Junior page wewnątrz 2520 zł

Połowa strony wewnątrz 2088 zł

Połowa strony ostatniej 2640 zł

Połowa strony pierwszej 4080 zł

1/3 strony wewnątrz 1584 zł

1/3 strony ostatniej 1840 zł

1/3 strony pierwszej 2800 zł

1/4 strony gazety 1080 zł

 

Stosujemy upusty w zależności od liczby stron w kontrakcie

41 mm szer. X 67 mm wys. przy winiecie tytułowej 500 zł

Nekrolog po 50 zł/md

Ślub, chrzest, komunia, jubileusz (w tym zdjęcia) po 50 zł/md

Komunikat, przetarg po 60 zł/md

 

Typowe powierzchnie ogłoszeń ramkowych:

1 moduł = 41 mm szer. x 42 mm wys.

2 moduły (2x1) poziom = 85 mm szer. x 42 mm wys.

2 moduły (1x2) pion = 41 mm szer. x 86 mm wys.

4 moduły (2x2) = 85 mm szer. x 86 mm wys.

6 modułów (3x2) poziom = 129 mm szer. x 86 mm wys.

6 modułów (2x3) pion = 85 mm szer. x 131 mm wys.

 

¼ część strony (ćwiartka) = 129 mm szer. x 176 mm wys.

1/3 część strony = 260 mm szer. x 116 mm wys.

½ część strony = 260 mm szer. x 176 mm wys.

Cała strona = 260 mm szer. x 355 mm wys.

Blowjob