poniedziałek, 15 lipca

Nauki medyczne

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uczelnia Łazarskiego podpisała umowę o współpracy z Narodowym Instytutem Leków. Obie instytucje w ramach powołanego Centrum Naukowego będą razem uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, a także współdziałać w zakresie kształcenia studentów na kierunku lekarskim Uczelni Łazarskiego.

Umowa z NIL to kolejny ważny krok w budowaniu kompetencji i potencjału Uczelni w obszarze medycyny. Uczelnia Łazarskiego może się pochwalić wieloletnią już historią badań dotyczących sektora ochrony zdrowia w obszarach, które dotychczas stanowiły jej specjalizację, m.in. w dziedzinie prawa medycznego, zmian demograficznych, zarządzania ochroną zdrowia i komunikacji medycznej. Partnerstwo z NIL to kolejny strategiczny ruch, po nawiązaniu współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie, w ramach uruchamiania od roku akademickiego 2017/18 studiów na kierunku lekarskim.

– Planujemy realizować wspólne projekty naukowe, które pozwolą rozwijać się kadrze obu naszych instytucji. Jesteśmy też przekonani, że współpraca ta przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku lekarskim, gdyż przedmiotów teoretycznych będą nauczać naukowcy, którzy na co dzień tę teorię stosują m.in. w pracy badawczej w NIL. To pozwoli na przezwyciężenie „oderwania” przedmiotów przedklinicznych od klinicznych, na które dziś narzekają polscy studenci. Ponieważ praktyczne kształcenie jest dla nas priorytetem, współpraca ze szpitalem MSWiA oraz NIL jest dla nas kluczowa – mówi prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego.

Celem zarówno Uczelni Łazarskiego, jak i Narodowego Instytutu Leków jest też inicjowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Ponadto w planach jest rozwijanie działalności eksperckiej w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego, jak również wsparcie merytoryczne w procesie legislacyjnym polityki lekowej kraju – mówi prof. Piotr Fiedor, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Dla obu instytucji współpraca ta otwiera nowe perspektywy rozwoju. Wspólnie planowane jest stworzenie silnego ośrodka interdyscyplinarnego, rozwijającego działalność naukową, a jednocześnie wnoszącego nową jakość w kształcenie przedkliniczne i upraktycznienie na kierunku medycznym.

Udostępnij

About Author