wtorek, 23 kwietnia

Krwiodawcy z PCK

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W Polskim Czerwonym Krzyżu mamy do czynienia z kilkoma grupami darczyńców / osób przekazujących coś dla kogoś/.

Osoby oddające krew doraźnie lub regularnie dla innych potrzebujących

Doraźnie, przykładowo na apel lekarza, aby pomóc swojemu członkowi rodziny przebywającym w szpitalu lub dla członka rodziny kolegi z pracy ,szkoły który uległ wypadkowi oraz podczas akcji medialnych organizowanych przez zakład pracy czy szkołę. Na tego typu akcje jest teraz „moda”.

Osoby młode oddają krew aby być bardziej akceptowane w swoim środowisku i pokazać swoją dorosłość

Regularnie oddają krew osoby,  które od lat są członkami Klubów Honorowych dawców Krwi (HDK), rywalizują między sobą aby móc otrzymywać ulgi, odznaki, medale, ordery wyszczególnione w różnego typu przepisach / np. w Warszawie bezpłatne przejazdy komunikacją miejską po otrzymaniu Odznaki Zasłużonego HDK I stopnia / 18 litrów oddanej krwi/ czy ulga na leki dla krwiodawców .Tworzą się również grupy, które doceniają rolę krwi i po pierwszych oddaniach doraźnych okazjonalnych podejmują decyzję o jej oddawaniu systematycznie często całymi rodzinami. Setki jest rodzin gdzie po ojcu czy mamie krew zaczyna oddawać syn, córka itd.

Osoby przekazujące rzeczy i żywność dla potrzebujących. Głównie starsze pokolenie pamiętające o roli PCK w przeszłości. Często jednak jest to wykorzystywane aby posprzątać w szafach po np. zmarłych członkach rodziny czy też oddać niepotrzebne meble

Żywność jest przekazywana przez zakłady pracy i instytucje w okresach przedświątecznych podczas masowych medialnych akcji.

W Warszawie jest kilka tysięcy fundacji, stowarzyszeń które w statucie mają niesienie pomocy potrzebującym. Nie ma systemu centralnej rejestracji osób, którym udziela się tej pomocy i w jakiej formie. Osoby potrzebujące pomocy sprytnie to wykorzystują. Bardziej sprawne odwiedzają wiele miejsc zaopatrując się materiały, których inne osoby już nie otrzymają. Wiele z nich działa na szczeblu lokalnym – osiedlowym gdzie o dystrybucji środków pomocowych decyduje znajomość a nie rzeczywisty dochód finansowy na osobę i potrzeby.

Włodzimierz Warwas

Od redakcji 1

Włodzimierz Warwas został laureatem Nagrody Południa w roku 2007 za promocję krwiodawstwa i osobisty przykład. W końcu 2017 r. uhonorował on trzy najaktywniejsze kluby HDK: „Krewki Ursynów”, „Dar Serca” (Bielany) i HDK przy Komendzie Stołecznej Policji.

Od redakcji 2

Pewien polityk PiS wyraził zdziwienie, że PCK jeszcze istnieje. Przecież to organizacja komunistyczna. Gość nie znał jednak historii. Otóż PCK powstał w 1918 r. i w bieżącym roku będzie obchodzić swoje stulecie. Posądzanie PCK o komunizm to obraza m.in. pamięci Józefa Piłsudskiego.

Udostępnij

About Author