poniedziałek, 20 maja

Powstaje plan Powiśla Południowego

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Do 11 stycznia br. należało złożyć uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiśla Południowego.

27 listopada wziąłem udział wraz z mieszkańcami w dyskusji publicznej na temat planu, która odbyła się w Liceum im. S. Batorego. Zwracaliśmy uwagi projektantom na niewłaściwe przygotowanie planu i potrzebne korekty. Mając na uwadze czas (11 stycznia) w jakim trzeba złożyć uwagi do planu poprosiłem przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego w Dzielnicy Śródmieście oraz przewodniczącego Rady o zwołanie przed 11 stycznia posiedzeń, żeby Komisja i Rada mogły złożyć uwagi w imieniu mieszkańców.

Przed 11 stycznia otrzymałem uwagi od Spółdzielni SBM „Powiśle” oraz SBM „Torwar”, wspólnoty Patria, a także z Młodzieżowego Domu Kultury przy Łazienkowskiej. Wszystkie uwagi procedowaliśmy na posiedzeniach Rady i udało się przed 11.01 złożyć je w formie stanowiska Rady Dzielnicy do mpzp Powiśla Południowego. Część spośród uwag Państwu przedstawię.

Wystąpiliśmy o zachowanie dotychczasowego układu ulicy L. Kruczkowskiego, tj. dwóch pasów jezdni w obie strony w miejsce planowanego zwężenia ulicy do jednego pasa.

Utrzymania dotychczasowego układu alei w parku im. Janiny Porazińskiej, tj. obecnie istniejących formalnie i faktycznie (wydeptanych przez mieszkańców). Wykreślenie z planu nowych, zaproponowanych przez projektantów planu, dróg pieszych i alei w parku, które nie uwzględniają dróg ustalonych faktycznie przez mieszkańców Powiśla (wydeptanych).

Zachowania dotychczasowego statusu przestrzeni parku im. Janiny Porazińskiej przy skrzyżowaniu ul. L. Kruczkowskiego) i al. 3 Maja, tj. zachowanie terenu zieleni urządzonej i wykreślenie z planu proponowanej w tym miejscu zabudowy pawilonowej oraz tzw. uporządkowania terenu, które wiązałoby się z wycięciem drzew i likwidacją siłowni plenerowej oraz boiska do piłki nożnej.

Wpisania w północnej części arkad mostu Poniatowskiego, które obecnie zajmuje parking strzeżony ZTP, możliwości wybudowania wielopoziomowego parkingu.

Wykreślenie drogi rowerowej przechodzącej przez podwórko między blokami Górnośląska 1 i 3. Utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 1/3 i miasteczka przyrody.

Przekonałem Radę Dzielnicy do wniesienia powyższych uwag do planu ze względu na protesty mieszkańców Powiśla Południowego do obecnie wyłożonego planu, który to proponowany plan zmienia w bardzo niekorzystny sposób komfort życia oraz niszczy wypracowane przez mieszkańców więzi społeczne. Ponadto walczymy o zachowanie parku im. Janiny Porazińskiej w dotychczasowej formie, gdyż budowanie nowych pawilonów, wyznaczanie nowych dróg i nieuznawanie w planie wypracowanych  przez mieszkańców szlaków komunikacyjnych niszczy lokalny charakter parku. Sprzeciwiliśmy się też wszelkim działaniom ograniczającym funkcjonowanie placówek kulturalno-oświatowym, a za takie należy uznać proponowane zapisy planu dotyczące Miasteczka Przyrody MDK przy ul. Fabrycznej 1/3 ze względu na rozwiniętą działalność edukacyjną i społeczną, i współpracę z pobliskimi przedszkolami i szkołami.

Daniel Łaga
Radny dzielnicy Śródmieście (PO)
daniellaga@interia.pl
#Łagapomaga

Udostępnij

About Author