poniedziałek, 15 lipca

Rada po stronie mieszkańców

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tomasz Grochulski

W porządku obrad sesji Rady Dzielnicy Ursynów, która odbyła się 30 stycznia br., przewidziano głównie przesunięcia w budżecie. Jednak wiadome było, że najistotniejszą sprawą będzie Galeria Tesco na Kabatach. Punkt ten, pomimo iż nie był umieszczony w porządku obrad, rzeczywiście został wniesiony i wywołał duże zainteresowanie przybyłych na sesję mieszkańców.

Powodem mobilizacji mieszkańców była informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków środowiskowych dla tej inwestycji. Informację na ten temat przedstawił burmistrz Robert Kempa. Przypomniał on historię kolejnych prób  uzyskania przez inwestora decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Jak wiadomo,  ostania próba zakończyła się fiaskiem, gdyż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uzgodnił przedstawionego przez inwestora raportu. Rada Dzielnicy, chcąc definitywnie uregulować tą kwestię,  w marcu 2017 podjęła uchwałę, apelując do władz miasta o korektę planu miejscowego, która uniemożliwiłaby wybudowanie na Kabatach tak gigantycznego obiektu. Uchwała ta została zaskarżona przez inwestora. Oczywiście takie zaskarżenie ma charakter wyłącznie obstrukcyjny, gdyż organem, który uchwala plany, nie jest dzielnica, lecz Miasto Stołeczne Warszawa. Sąd w pierwszej instancji uchylił więc zaskarżenie. Zgodnie z informacją Burmistrza poprawiony  wniosek do Biura Ochrony Środowiska i załączona do niego dokumentacja ma być wyłożony do wglądu od pierwszego lutego.

Władze Dzielnicy, wiedząc jak istotny jest to problem dla mieszkańców Ursynowa, rozesłały już informację o wyłożeniu dokumentacji do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot z najbliższego otoczenia planowanej inwestycji. Udało się uzyskać również zapewnienie, że dokumentacja wyłożona będzie nie tylko w Biurze Ochrony Środowiska  przy placu Bankowym, ale również w ursynowskim ratuszu. Uwagi  do wniosku inwestora mogą być składane do 21.02.2018. Z informacji Burmistrza wynika, iż inwestor niewiele zmienił swój projekt i dlatego konieczna wydaje się mobilizacja mieszkańców w celu  uświadomienia  decydentom, jak duże kontrowersje wywołuje ten projekt inwestycyjny.

W dyskusji podczas sesji udział wzięli zarówno mieszkańcy, jak i radni. Trudno poszczególne wystąpienia nazwać dyskusją, gdyż wszyscy  mówcy byli zgodni co do konieczności zablokowania tej inwestycji. Podawali tylko różne argumenty, dlaczego należy to uczynić.

Ustalono, iż 5 lutego odbędzie się  posiedzenie Komisji Architektury Rady Dzielnicy. Ma tam być szczegółowo omówiona sprawa, będą wyłożone materiały i wypracowywany  zostanie projekt stanowiska Rady Dzielnicy.

PS Ponieważ w trakcie dyskusji wiele osób było oburzonych zapisami planu miejscowego z 2008 r. dobrze byłoby wiedzieć, komu zawdzięczamy takie zapisy. Jak wynika z danych podanych w BIP za uchwałą Rady Warszawy o przyjęciu takiego planu głosowało 37 radnych. Byli to: Zbigniew Cierpisz , Paweł Czekalski, Magdalena Czerwosz, Bartosz Dominiak, Jolanta Gruszka, Lech Jaworski,  Olga Johann, Piotr Kalbarczyk, Mirosława Kątna, Marcin Kierwiński, Małgorzata Kobus, Ligia Krajewska, Agnieszka Kuncewicz , Adam Kwiatkowski, Dorota Lutomirska, Maria Łukaszewicz, Maciej Maciejowski , Marek Makuch, Ewa Malinowska-Grupińska, Waldemar Marszałek,  Ewa Masny, Katarzyna Munio, Paulina Piechna-Więckiewicz, Wojciech Rzewuski, Wojciech Starzyński , Tomasz Sybilski, Jarosław Szostakowski, Maria Szreder, Paweł Terlecki, Paweł Turowski,  Maciej Wyszyński, Małgorzata Zakrzewska, Małgorzata Załęck,  Dorota Zbińkowska, Tomasz Zdzikot, Alicja Żebrowska, Małgorzata Żuber-Zielicz.

Podpis
Mieszkańcy przynieśli transparenty, aby zaprotestować przeciwko budowie galerii. Fot. Tomasz Grochulski

Udostępnij

About Author