poniedziałek, 4 grudnia

Zatrzymajmy wymazywanie historii na Powązkach Wojskowych

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W przededniu Wszystkich Świętych miałem zaszczyt pomagać kombatantom w czyszczeniu grobów żołnierzy walczących w powstaniu warszawskim. Naszą uwagę zwróciły odnowione nagrobki powstańców przez Urząd Miasta Warszawy, a jednocześnie zasmuciło bardzo skrótowe potraktowanie informacji o zmarłych pozostawione na nowych tabliczkach nagrobnych.

Groby wymagały gruntownego remontu z uwagi na fakt, że zmarli nie mają rodzin, które mogłyby o nie dbać, za co należy pochwalić instytucję, która to wykonała. Niestety równocześnie służby wojewody mazowieckiego wydały decyzję o skróceniu epitafium na tabliczkach nagrobnych, co spowodowało, że odnowione tabliczki przez Urząd Miasta musiały mieć uboższą treść niż dotychczasowe tabliczki. Nowa formuła tabliczek epitafijnych na grobie spowodowała, że historia bohaterów zostaje zatarta i stają się anonimowi dla osób postronnych.

W związku z powyższym, aby ratować pamięć o bohaterach, zwróciłem się do Zdzisława Sipiery, wojewody mazowieckiego o uzupełnienie informacji na tabliczkach polskich bohaterów pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Niestety od trzech miesięcy nie mogę doczekać się zmiany decyzji, pomimo wysłania w międzyczasie kolejnej prośby. Chodzi o napisy na tablicach nagrobnych, w tym np.: plut. pchor. Józefa Januszewskiego ps. „Józefski” i Konstantego Jerzego Wolskiego. Obecna formuła napisu ogranicza się wyłącznie do podania danych osobowych oraz daty urodzenia i śmierci, co w przypadku roli historycznej i edukacyjnej, jaką dodatkowo pełni Cmentarz Wojskowy na Powązkach powoduje, że historia bohaterów zostaje zatarta, bo brakuje powodu, dla którego dany człowiek został pochowany na cmentarzu. W przypadku obu panów dotyczy to walk w powstaniu warszawskim, a także brakuje nazw oddziałów, w których walczyli, co jest szczególnie smutne dla koleżanek i kolegów opiekujących się tymi grobami.

Czekam teraz na pozytywną zmianę w działaniach wojewody mazowieckiego i przywrócenie treści na tabliczkach epitafijnych podchorążego Józefa Januszewskiego i Konstantego Jerzego Wolskiego. Z tabliczki podchorążego Józefa Januszewskiego zniknął napis i proszę o jego przywrócenie: „Batalion Harcerski AK „Wigry”, zginął w obronie Warszawy na Woli”;

Z tabliczki podchorążego Konstantego Jerzego Wolskiego zniknął napis i proszę o jego przywrócenie: „Poległ w walce w obronie Warszawy na Placu Narutowicza”.

Historia żołnierzy Armii Krajowej powinna być z dumą zaznaczana na grobach, tak aby poza funkcją informacyjną spełniała również funkcję edukacyjną i historyczną. Walczmy o przywrócenie prawdy historycznej na tabliczkach epitafijnych plutonowego podchorążego Józefa Januszewskiego i Konstantego Jerzego Wolskiego, a także o to, aby kombatantom batalionu „Wigry” nie było przykro, że pamięć o żołnierzach ich batalionu znika z grobów ich kolegów.

Daniel Łaga, radny Dzielnicy Śródmieście (PO)

daniellaga@interia.pl

Udostępnij

About Author