poniedziałek, 15 lipca

Żeglarska pasja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Władysław Adamski
Na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego odbyły się 12 maja zajęcia z ratownictwa wodnego. Inicjatywa ta była wspólnym przedsięwzięciem Centrum Rekreacyjno–Sportowego oraz Fundacji Rejs Odkrywców.
CRS udostępniło dwa tory pływackie, na których podopieczni fundacji szlifowali swoje umiejętności. Z zajęć skorzystały dwie grupy dzieci i młodzieży, uczestników organizowanych przez fundację Rejsów Odkrywców. Warto dodać, że śródlądowe i pełnomorskie rejsy żeglarskie fundacja organizuje od 2012 roku. Biorący udział w programie mają od 12 do 19 lat. W większości są to podopieczni ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Aby popłynąć w rejs pracują oni jako wolontariusze i poprawiają oceny szkolne.
Wszystkie koszty udziału dzieci i młodzieży w rejsach pokrywa fundacja, której działalność oparta jest na wolontariacie i darowiznach. – Współpraca z fundacją Rejs Odkrywców ma dla nas duże znaczenie – mówi Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany. – Jest to inicjatywa wychowawcza, mająca wartościowe cele. Warto w czymś takim uczestniczyć.
Potwierdzają to działacze fundacji. Wskazują, że przygotowując młodzież do rejsów dzielą się nie tylko żeglarską pasją, ale przekazują w praktyce również takie wartości, jak: współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność.

Udostępnij

About Author