poniedziałek, 15 lipca

Siekierki – o. Tadeusz Suślik

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
  1. Tadeusz Suślik SchP (członek Zakonu Pijarów), rektor wspólnoty pijarskiej, proboszcz parafii na Siekierkach:

Z Siekierkami jestem związany od siedmiu lat. W 2011 roku decyzją Ojca Prowincjała zostałem przeniesiony do pijarskiego Kolegium w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 i mianowany proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców oraz kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Charyzmatem pijarów jest szczególna troska o wychowanie dzieci i młodzieży, dlatego tutaj od ponad 25 lat prowadzimy szkołę podstawową, a od paru lat przedszkole przy ul. Siekierkowskiej 7. Jest też Stowarzyszenie Parafiada, które realizuje programy edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży, w tym Międzynarodową Parafiadę. Tegoroczna, XXX już edycja Parafiady, odbyła się podobnie jak w latach ubiegłych, w obiektach warszawskiej SGGW.

Przy Kolegium funkcjonuje także Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka, która wspiera dzieci z rodzin uboższych zarówno z naszej parafii, jak i spoza niej. Parafia współpracuje z miejscową Radą Osiedla, Szkołą Podstawową Nr 3, Fundacją Bo Warto i Klubem Filary. Jeśli chodzi o działalność kulturalną to na tym polu ogromne zasługi ma lokalny Dom Kultury „Dorożkarnia”, który proponuje różne programy i projekty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Siekierki przeżywają teraz renesans. Bardzo intensywnie są zabudowywane, wytyczane są nowe ulice. W ciągu roku oddawanych jest do użytku kilka bloków, w których mieszkania kupują osoby z różnych stron Polski. Zadaniem moim, jako proboszcza tutejszej parafii, jest m.in. integrowanie tego środowiska.

W latach 1943-1949 Siekierki były obdarzone łaską objawień Matki Bożej i Pana Jezusa, które otrzymywała Eugenia Władysława Fronczak, po mężu Papis. Na chwilę obecną te objawienia mają status domniemanych. Od kilku lat toczy się proces kanoniczny, mający na celu potwierdzenie faktu historycznego, stwierdzenie charakteru nadprzyrodzonego tych zjawisk, jak również zbadanie, czy orędzia są zgodne z objawieniem publicznym, to jest z Biblią. Chciałbym, aby ten proces postępował szybciej niż dotychczas i żeby Kościół objawienia uznał za prawdziwe.  Z punktu widzenia duchowego, kulturowego i religijnego miałoby to wielkie znaczenie dla naszego osiedla i  miasta. W tej sprawie niech się spełni wola Boża.

 

Udostępnij

About Author