piątek, wrzesień 24

Spółdzielcy mogliby mniej płacić

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

SM „Służew nad Dolinką” płaci rocznie 3,8 mln zł za użytkowanie terenów rekreacyjnych, sportowych i terenów zielonych bo ustawa nie uwzględniła przekształcenia tych nieruchomości.

20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Dzięki niej nastąpiło uwłaszczenie gruntów zabudowanych budynkami i domami mieszkalnymi.  Był to przełom w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych ponieważ mieszkańcy otrzymali prawo własności, które jest silniejsze od użytkowania wieczystego,

Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” przygotowało petycje do Sejmu i do Senatu wnosząc o kontynuowanie procesu legislacyjnego w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielcy postulują za objęcie ustawowym przekształceniem gruntów, ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych, zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a także terenów wykorzystywanych przez mieszkańców spółdzielni do wspólnego użytkowania. Przykładowo  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” płaci rocznie 3,8 mln zł za użytkowanie terenów rekreacyjnych, sportowych, placów zabaw, łąki kwietnej i innych terenów zielonych, z których korzysta ogół mieszkańców. A przecież Spółdzielnia wybudowała te boiska, huśtawki oraz je utrzymuje, kosi trawę itp.

Po 1 stycznia 2019 r. nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego. Jednym  z wyjątków od tej zasady, określonym w art. 13 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomości,  jest realizacja roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Niestety w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 stycznia 2019 r. w wyniku realizacji roszczeń, nie podlega przekształceniu w prawo własności.

Brak regulacji stanu prawnego gruntów powoduje nierówność praw pomiędzy członkami spółdzielni zamieszkałymi w budynkach  na terenach o uregulowanym stanie prawnym,
a członkami spółdzielni zamieszkałymi w budynkach na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wśród spółdzielni, które złożyły podpis pod petycją znalazła się m.in. SM „Służew nad Dolinką”.

aro

Na zdjęciu: Jedno z boisk i fragment terenów zielonych SM „Służew nad Dolinką”. Fot. SnD

Udostępnij

About Author