poniedziałek, 4 grudnia

Dobrowolna dobrze płatna służba wojskowa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dobrowolna dobrze płatna służba wojskowa

Już rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby wojskowej, jakim jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28-dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

  • kopię dokumentu tożsamości;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopię innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji do czego serdecznie zachęcamy.

Co zrobić?

Wypełnić wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz uzyskać wszelkie informacje na jej temat można pod adresem: Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Mokotów Winnicka 1, bud. 4, Warszawa 02-095.

Telefonicznie można uzyskać informacje pod numerami: 800 180 110 -Infolinia na temat Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, czynna codziennie do 31 maja w godzinach 8:00-22:00.

261-824-062 i 261-824-059 -WCR Warszawa-Mokotów – w sprawie DZSW o telefon prosimy w godzinach pracy: poniedziałek 7:30-17:00 wtorek-piątek 7:30-15:30.

Udostępnij

About Author