wtorek, 23 kwietnia

Obradował Kongres Spółdzielczości

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości. Kongres – zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze – zwoływany jest raz na 4 lata (tym razem kadencja była przedłużona ze względu na covid) dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości jej rozwoju. Uchwala on statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego. Spośród piętnastu branż, najliczniej reprezentowane są spółdzielnie mieszkaniowe.

VII Kongres odbył się w dniach 22 i 23 stycznia 2024 r. Przybyło 428 delegatów, w tym Andrzej Rogiński, członek SBM STOKŁOSY. Wydarzenie zostało poprzedzone zjazdami przedkongresowymi, w których kilkaset osób omówiło zagadnienia nurtujące poszczególne branże. Ustępujące Zgromadzenie Ogólne wraz z Zarządem KRS przygotowało 49 tez, które kilka miesięcy temu zostały opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej. Kilka wybranych tez publikujemy w odrębnym materiale.

Przedstawiciele wszystkich branż wygłosili 10-minutowe wypowiedzi. W imieniu spółdzielczości mieszkaniowej głos zabrał Andrzej Półrolniczak, prezes RSM „Praga”, jednej z największych wieloosiedlowych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie. Stwierdził m.in., że nie odpowiadają prawdzie pojawiające się w prasie stwierdzenia jakoby zarządy spółdzielni były nieprofesjonalne, że niby nie radzą sobie z zarządzaniem molochami. Komentuję to tak, że nie jest piękne ani małe ani duże lecz sprawne. Miesięczne opłaty wnoszone przez spółdzielców w zasadzie są niższe niż we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach jednobudynkowych. Spółdzielnie mają niższe koszty energii cieplnej. Mówca wskazał na to, że standard techniczny budynków spółdzielczych wyróżnia się co świadczy o dobrym gospodarowaniu. ze środków spółdzielczych utrzymywane są ogólnodostępne tereny dla mieszkańców miast. Utrzymujemy domy i kluby kultury.

– Od lat jesteśmy męczeni nowelizacjami ustaw spółdzielczych. – zauważył Andrzej Półrolniczak. – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nowelizowana była 34 razy co stanowi czynnik dezorganizujący funkcjonowanie spółdzielni. O jakości prawa świadczy 16 wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Walne zgromadzenia, które zastąpiły zebrania przedstawicieli nie sprawdziły się, nie dają one możliwości wypowiedzi spółdzielców. Niesłusznie zlikwidowano zebrania grup członkowskich. Przeszkadzają nam złe ustawy. Konieczna jest ustawowa regulacja ustaw o regulacji gruntów, o gospodarce odpadami. Dostęp do gruntów i do kredytów zapewni rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Przybyli na Kongres goście wypowiedzieli wiele pięknych słów o spółdzielczości. Zobaczymy czy słowa te przełożą na zmiany ustawowe, które będą służyć 8. milionom spółdzielców.

Przewodniczący obrad dopuścił wypowiedzi kilku osób. Wypowiedź Andrzeja Rogińskiego załączamy w odrębnym materiale.

– Nikt nie podniesie ręki na polską spółdzielczość – m.in. stwierdził Dariusz Krzysztof Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Spółdzielczość to najwyższa forma aktywności społecznej. Sięgajcie po środki unijne i budżetowe na badania i rozwój – one są do waszej dyspozycji. Pomóżcie polskiemu rządowi uporządkować polskie sprawy.

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu powiedział, że jest jednym ze spółdzielców, stara się pomóc w rozwiązywaniu problemów. Zauważył, że demokracja przeżywa kryzys. 15 października Polska dała nadzieję na postawienie człowieka w centrum, Patologie państwa musiały odbijać się na funkcjonowaniu spółdzielni. Zwycięstwom zapobiegło utworzeniu się państwa mafijnego. Transparentność, przewidywalność, wiarygodność to niektóre z cech, które powinny odnosić się zarówno do władzy publicznej jak i do spółdzielczości.

Kongres podjął uchwałę w sprawie stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2024 – 2027. Przyjął też uchwałę w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2024 – 2027 przez spółdzielnie i organizacje spółdzielcze. Wysokość składki w 2024 wynosi 550 zł a w latach następnych 660 zł. Moim zdaniem KRS będzie dysponowała zbyt małymi środkami by podołać spełnieniu oczekiwań Kongresu.

Do 102-osobowego Zgromadzenia Ogólnego wybrano, zgodnie z przysługującym limitem, cztery osoby z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych: Zbigniewa Gawrona – prezesa SBM „Zachód”, Ryszarda Mikołajczyka – prezesa SM „Torwar”, Andrzeja Półrolniczaka – prezesa RSM „Praga”, Barbarę Różewską – prezeskę WSM. Sensacyjne było nie uzyskanie mandatu przez Jerzego Jankowskiego dotychczasowego przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author