poniedziałek, 20 maja

Komitet Wyborczy Mokotów dla wszystkich przedstawia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komitet Wyborczy Mokotów dla wszystkich został zawiązany przez stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich. Uważamy, że najlepszą gwarancję realizacji przez samorząd dzielnicy wspólnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Mokotowa może zapewnić udział mieszkańców, w tym osiedli spółdzielczych, w wyborach do Rady Dzielnicy.

Radni wybrani z list naszego Komitetu Wyborczego będą dbali o poprawę warunków życia mieszkańców Mokotowa w ich miejscu zamieszkania, współpracowali z samorządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz dopingowali Radę i Zarząd Dzielnicy do:

  1. Zapewnienia lepszego dostępu mieszkańców do przychodni zdrowia, obiektów kulturalnych i sportowych, do autobusów i tramwajów;
  2. Poprawienia stanu dróg lokalnych: nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia;
  3. Przyspieszenia prac Urzędu m. st. Warszawy dla zakończenia przekształcenia dzierżawy krótkoterminowej w użytkowanie wieczyste, a w dalszej kolejności we własność;
  4. Doprowadzenia do zbudowania przez samorząd m.st. Warszawy bardziej efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i wprowadzenia sprawiedliwego systemu opłat za utylizację tych odpadów,
  5. Przyjrzenia się kosztom energii cieplnej. Sądzimy, że istnieją możliwości ich obniżenia;
  6. Podjęcia działań sprzyjających zbudowaniu bardziej efektywnego systemu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej od energetyki opartej na technologiach spalania węgla, co skutkuje wysokimi cenami energii dla producentów i dostawców towarów, wykonawców robót budowlanych i usług (TAK dla OZE!);
  7. Realizacja osiedlowych programów wyborczych przygotowanych przez mieszkańców. Przykładowo: – Zapewnimy mieszkańcom Augustówki dostęp do miejskiej sieci grzewczej, do kanalizacji, do wody dobrej jakości.

W minionych latach podejmowaliśmy rozmaite inicjatywy i interwencje. Chcemy by głos mieszkańców spotykał się ze zrozumieniem ze strony władz samorządowych. Dlatego będziemy dostępni dla wyborców.

Komitet Wyborczy Mokotów dla wszystkich

Kontakty: 603 675 370 Andrzej Rogiński, prezes stowarzyszenia Mokotów dla wszystkich
604 337 289 Andrzej Wersołowski, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Mokotów dla wszystkich, wiceprezes Mokotów dla wszystkich

Udostępnij

About Author