poniedziałek, 15 lipca

Firmy Godne Zaufania

Po raz pierwszy tytuł Firmy Godnej Zaufania został przyznany przez redakcję „Południa” w 1995 r. Uzyskało go kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych różnej wielkości, w tym spółki prawa handlowego i przedsiębiorstwa działające w oparciu o prawo cywilne. Wszystkie prowadziły swoją działalność na obszarze oddziaływania gazety „Południe”.

Uroczystość wręczenia tytułów Firmy Godnej Zaufania stanowi formę promowania przedsiębiorczości a z drugiej promowania samorządu terytorialnego jako sprzyjającemu podmiotom gospodarczym. Imprezy są dodatkową okazją do promowania laureatów.

Kryteria oceny kandydatów do tytułu Firma Godna Zaufania: jakość obsługi, stosunek do klienta, konkurencyjność oferty, wygląd obiektu i pomieszczeń przeznaczonych dla klientów, rentowność działalności, dbałość o rozwój i o wynik finansowy, image firmy związany z dbałością oczekiwaniami mieszkańców. Warunki formalne ubiegania się o tytuł Firmy Godnej Zaufania: oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i innymi opłatami na rzecz gminy, ZUS, ze spłatą kredytów.

O tytuł Firmy Godnej Zaufania mogą się ubiegać podmioty gospodarcze funkcjonujące minimum dwa lata i znane czytelnikom „Południa”. Szczegółowych informacji udziela red. Andrzej Rogiński.