poniedziałek, 15 lipca

Laureaci Nagrody Południa

Laureaci Nagrody Południa 2019

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa –  za drugie życie pomników Starych Powązek
Eugeniusz Tyrajski  za bohaterstwo podczas Powstania Warszawskiego i za dawanie świadectwa
Henryk Kuźniak za muzykę, która łagodzi obyczaje
Krystyna Kwiatkowska  za wprowadzanie młodych w kulturę
Mariola Pryzwan za utrwalanie pamięci o twórcach
Służewski Dom Kultury za aktywizację kulturalną mieszkańców
Dom Sztuki za aktywizację kulturalną mieszkańców

Laureaci Nagrody Południa 2018

Marek Gaszyński za promocję polskiej muzyki
Stanisław Rubkiewicz za dzielność i niezłomność w walce o dobro pacjentów
Rafał  Szczepański za inicjatywy na rzecz powstańców warszawskich
Jerzy Majewski za metro
Maciej Gąsiorek za dbałość o humor warszawski, za Wiechowisko
Fredo Ojda za promocję sztuki współczesnej
Honorata Waszkiewicz za edukację kulturalną i ekologiczną
Ewa Kielak-Ciemniewska za przywrócenie do życia magazynu „Stolica”
Beata Michalec za rozwój Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Laureaci  Nagrody Południa  2017

Ernest Bryll za brak możliwości zaszufladkowania, za wiersze tak polskie, że aż ogólnoludzkie
Wiesław Myśliwski za ukazywanie wartości poprzez opisywanie losów Polaków
Tadeusz Świątek za upowszechnianie wiedzy o historii i społeczności warszawy
Grzegorz Jakubiec za udowodnienie świeżości idei spółdzielczości
Tomasz Zadróżny za  zbudowanie Teatru Baza
Anna Rumińska za program wychowawczy Przedszkola nr 317
Wioletta Krzyżanowska za wyzwolenie ducha sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 323
Andrzej Kieruzalski (pośmiertnie) za „Gawędę”

Laureaci Nagród Południa 2016

Kategoria wartości

1. OO. Dominikanie ze Służewa za tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym i krzewienie uniwersalnych wartości kultury
2. Prof. nzw. dr arch. Marek Budzyński za wybitną architekturę i kształtowanie gustu

Kategoria aktywność

1. Robert Kijek za kreatywność i nadzwyczajny zapał w pozyskiwaniu młodego czytelnika
2. Jerzy Bojarski za popularyzację sztuki współczesnej i utrwalanie Ursynowa w fotografii
3. Anita Nasierowska za życzliwe wspieranie organizacji sportowych
4. Bogdan Żmijewski za działalność i edukację samorządową
5. Fundacja „Wszystko dla dzieci” za pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym (siedziba na Ursynowie)

 

Laureaci Nagród Południa 2015

Grzegorz Molewski za Kino RP i Kino za Rogiem
Grażyna Łaska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jeziorki za aktywność na rzecz obywateli osiedla Jeziorki
Renata Wardecka, prezes Fundacji Bo Warto za aktywność w miejscu zamieszkania
Jerzy Derkacz za kreatywność i promowanie sztuki
Stefania Shaded za działalność kulturalną i społeczną
Sędzia Jerzy Adam Stępień – w kategorii wartości – za prace na rzez samorządu terytorialnego

 

Laureaci Nagród Południa 2014

Andrzej Frajndt  – za promocję polskiej piosenki i pomaganie niepełnosprawnym, Prof. dr hab. n. med. Marek Durlik– za rozbudowę Centralnego Szpitala Klinicznego MSW oraz stworzenie zespołu lekarzy chirurgów,  Marek Masłowski – za program wychowawczy MDK Mokotów, prof. Łukasz Andrzej Turski – w kategorii wartości za popularyzację nauki,  Magdalena Hoser-Chachulska za dzielność w prowadzeniu Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża, prof. arch. Ewa Kuryłowicz  – za wybitną architekturę oraz promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej, Grażyna Napierska – za doprowadzenie do powstania modułowego szpitala jednodniowego, Jacek Dymowski – za opiekę nad  młodzieżą trudną, Maria Mossakowska – za aktywność w samorządzie terytorialnym i spółdzielczym, Tadeusz Rolke w kategorii wartości za wybitny dorobek w dziedzinie fotografii, Barbara Kazimierczak-Czekańska za prace artystyczne, gen. Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski, powstaniec warszawski w kategorii wartości za służbę Polsce.

Tytuł Firmy Godnej Zaufania 2014
Zakład szklarski Stelmach, Słuchmed.

 

Nagrody Południa 2013

Kategoria wartość
Irena Santor za pielęgnowanie piosenki polskiej i propagowanie profilaktyki zdrowotnej

Kategoria aktywność
1. Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych za wieloletnie propagowanie gier umysłowych
2. Fundacja „Świat na TAK” za wieloletnie promowanie wartości wśród młodego pokolenia
3. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” za wieloletnie zdążanie z pomocą chorym dzieciom
4. Stowarzyszenie Odpowiedzialni za budowanie świata wartości wśród młodych
5. Stowarzyszenie „Aktywni dla Stegien” za aktywność w miejscu zamieszkania
6. Leszek Lenarczyk za aktywność na rzecz mieszkańców

Nagrody Południa 2012

Kategoria wartości:
Bohdan Tomaszewski za promocję tenisa młodych i fair play oraz dbałość o polszczyznę.

Kategoria aktywność:
1. Szczepan Nowak za integrację kulturalną mieszkańców osiedla Stokłosy
2. Maria Szreder za wprowadzanie młodych w świat kultury
3. Lech Królikowski za przyjaźń z Warszawą i jej mieszkańcami
4. Izabela Borkowska i Dariusz Sikorski za wprowadzanie młodych w świat kultury
5. Eugeniusz Guzek ps. Grabowski za promowanie wolności i niepodległości

Rok 2011

1. Polscy Marynarze – Czytelnicy internetowej gazetki morskiej „Dzień
dobry – tu Polska” tworzącym Smerfny Fundusz Gargamela za ratowanie życia i zdrowia chorym dzieciom
2. Chris Niedenthal za wrażliwy stosunek do historii i ciepłe spojrzenie na ludzi
3. Piotr Miks za promocję polskiej muzyki rozrywkowej
4. Mira Kantor-Pikus za inicjatywę budowy i współfinansowania placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7
5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba za rozwijanie dobrych więzi sąsiedzkich
6. Krzysztof Radzimski za wspieranie młodych muzyków

Rok 2010

W dziedzinie wartości:
Andrzej Wajda za wybitny wkład w polską kulturę, w tym za film „Katyń”

W dziedzinie aktywność:
1. Małgorzata Reszka-Oleksiak za pomoc dzieciom
2. Janusz Tylman za muzykę, która niesie radość
3. Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny” za wybitne osiągnięcia w szkoleniu
4. Jerzy Goździk za obywatelską walkę o środowisko przyrodnicze
5. Ewa Willmann za animowanie środowiska osiedlowego

Rok 2009

W dziedzinie wartości:
1. Grażyna Barszczewska za pielęgnowanie kultury poprzez kreacje artystyczne i za działalność charytatywną.
2. Alfred Andrys za zorganizowanie środowiska przyjaciół dbających o artystów weteranów scen polskich.

W dziedzinie aktywność:
3. Zofia Różycka za niezłomność w opiekowaniu się dziećmi.
4. Stowarzyszenie Mieszkańców Smolnej za zorganizowanie współ działania mieszkańców.
5. Elżbieta Wolffgram za aktywizowanie mieszkańców Powiśla.
6. Wanda Hansen za prowadzenie warsztatów fotograficznych.
7. Halina Gunia za integrację kulturalną mieszkańców Służewca.

Rok 2008

1. Prof. Jerzy Regulski w dziedzinie wartości za walkę o demokratyczny samorząd (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Aktywność:
2. Grzegorz Sakowicz w dziedzinie aktywność za zorganizowanie Festiwalu Sztuk Walki promującego sport.
3. Przemek Pasek w dziedzinie aktywność za przybliżanie Wisły mieszkańcom Warszawy (Fundacja „Ja Wisła”).
4. Centrum „Łowicka” w dziedzinie aktywność za wspomaganie zespołów muzycznych, projekt „Plany na przyszłość”.
5. Wiesław Zieliński w dziedzinie aktywność za społeczną działalność na rzecz sportu na terenie osiedla Służew nad Dolinką.
6. Zespół młodych fizykoterapeutów z NZOZ przy ul. Wasilkowskiego 4 za niezwykły stosunek do pacjentów.

Rok 2007

1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki w dziedzinie wartości za przekształcenie SGGW w Uniwersytet Przestrzeni Przyrodniczej
2. Stanisław Olszewski, działacz stowarzyszeń sybiraków i Rodzina Policyjna, były prezes pierwszej na Ursynowie spółdzielni mieszkaniowej SM „Ursynów” w dziedzinie wartości za niezłomność i za tworzenie miasta na Ursynowie

Aktywność:
3. Grażyna Zgoła za wytyczanie dróg współpracy z czytelnikami
4. Anna Wolska za wytyczanie dróg współpracy z czytelnikami
5. Włodzimierz Warwas za promocję krwiodawstwa i osobisty przykład

Rok 2006

1. Franciszek Maśluszczak w dziedzinie wartości w malarstwie, w tym za cykl fresków „Droga Krzyżowa” w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

Aktywność:
2. Natoliński Ośrodek Kultury (dyr. Piotr Janiec) za realizację programu odpowiadającego  oczekiwaniom społeczności Ursynowa
3. Hufiec ZHP Warszawa – Mokotów im. Szarych Szeregów (komendant hm. Andrzej Starski) za rajdy „Arsenał”
4. Ks. prałat Józef Maj (Parafia rzymsko-katolicka. p.w. Świętej Katarzyny) za kształtowanie postaw patriotycznych i za dbałość o zabytki kultury polskiej
5. Szkoła Podstawowa nr 81 (dyr. Marzena Dąbrowska)  za wyróżniająca się realizację programu wychowawczego

Rok 2005

1. Kazimierz Górski w dziedzinie wartości za wybitne osiągnięcia w pracy trenera i wychowawcy oraz za mądre krzewienie patriotyzmu

Aktywność:
2. Anna Michalak (dyr.Domu Kultury „Dorożkarnia”) za wyjątkowość programów wyzwalających pasje kulturalne dzieci i młodzieży
3. o. Kazimierz Lorek, prowincjał barnabitów za zorganizowani pomocy potrzebującym i za wybudowanie ośrodka duszpasterskiego
4. Przedszkole Integracyjne nr 45 za wychowanie do sztuki
Barbara Wołowiec-Osica i Irena Petrzak za pracę pedagogiczną kierowanie Szkołą Podstawową nr 323,
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” (prezes Stanisław Baranowski) za przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe

Rok 2004

1. Jan Nowak – Jeziorański  nagroda specjalna w dziedzinie wartości za walkę o sprawy Polski, za dbałość o pokój, wolność i demokrację
2. Wojciech Militz w dziedzinie wartości za kierowanie stowarzyszeniem Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych   oraz organizowanie imprez patriotycznych, prezes Rady Fundacji Warszawa Walczy

Aktywność:
3. Juliusz Powałkiewicz , ps. „Paweł”, żołnierz „Baszty” za przewodnik po miejscach pamięci i za współautorstwo książki „Kanały”
4. Andrzej Bukowiecki za edukację filmową
5. Izabela Janecka-Żabowska za wychowanie do kultury i pracę wychowawczą i organizację dzielnicowego konkursu poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
6. Danuta Wojciechowska  za animację kulturalną
7. ks. prałat Józef Has (parafia rzymsko-katolicka pw. Michała Archanioła) – honorowy kapelan środowiska powstańców Mokotowa
8. Irena Moraczewska za wychowanie przez sztukę
9. Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP za wychowanie przez sport
10. Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa za inicjatywny na rzecz kształtowania więzi lokalnych

Rok 2003

1. Wojciech Siemion – w dziedzinie wartości za zasługi dla słowa polskiego i za wprowadzanie młodzieży do świata kultury ojczystej

Aktywność:
2. Eugeniusz Ajewski za autorstwo pomnika Polski Walczącej na Kopcu Czerniakowskim w formie kotwicy, żołnierza Września, powstańca warszawskiego
3. Mokotowski Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom (dyr. Leszek Rocki)  za nowatorstwo i skuteczność
4. Przedszkole nr 55 (dyr. Jolanta Zachert) za stworzenie ursynowskiego Przeglądu Twórczości Przedszkolnej
5. Małgorzata Wiercińska (Dom Kultury Imielin) za danie szansy kapelom rockowym
6. Maria Zielińska i Anna Ruszkowska (Muzeum Pałac w Wilanowie) za konkurs „Wilanów znany nieznajomy”
7. STOEN S.A. za życzliwość dla ludzi, którymi opiekuje się Fundacja Hospicjum Onkologiczne.

Rok 2002

1. Andrzej „Ibis” Wróblewski  – w dziedzinie wartości za walkę o język ojczysty

Aktywność:
2. SMB „Imielin” za działalność kulturalną
3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 za program wychowawczy szkoły i jego realizację
4. Stanisław Wielanek za dbałość o język polski, folklor warszawski i działalność społeczną
5. Ksiądz prałat Tadeusz Wojdat (parafia pw Wniebowstąpienia Pańskiego) za doprowadzenie do wzniesienia największej świątyni na Ursynowie oraz za działalność społeczną i kulturalną
6. Ośrodek Pomocy Społecznej Mokotów (dyr. Ewa Wąsik) za życzliwe traktowanie potrzebujących
7.  Kolegium o.o. pijarów (ks. rektor Mieczysław Rolka) za stworzenie „Parafiady” i działalność Klubu „Falconia”.
8. Ksiądz prałat  proboszcz Bogusław Bijak (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Wilanowie) za wspieranie dążeń mieszkańców i za stan wilanowskiej świątyni)
9. dr Wojciech Fijałkowski za niezłomność w ochronie dziedzictwa kulturowego

Rok 2001

1. Lesław Marian Bartelski w dziedzinie wartości za czyny i słowa dane Polsce i Polakom

Aktywność:
2. ksiądz kanonik Tomasz Król, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Tomasza Ap. za wyzwolenie aktywności parafian na rzecz bliźnich i za twórczość własną
3. Michał Strulak za politykę rozwoju  Gminy Warszawa-Wilanów
4. Fundacja Hospicjum Onkologiczne  (prezes Ryszard  K. Szaniawski) za  niezłomną walkę o godność ludzi nas potrzebujących
5. Jerzy Radzimski za stworzenie i prowadzenie amatorskiej ligi koszykówki UNBA
6. Maria Kurpik  za popularyzację  sztuki plakatu (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie)

Rok 2000

1. Ksiądz Jan Twardowski w dziedzinie wartości za miłość człowieka wierszem  głoszoną.

Aktywność:
2. Rada i Zarząd Gminy Warszawa Ursynów dwóch kadencji latach: 1994 – 2002 za wybudowanie al. KEN i ścieżek rowerowych (burmistrz Stanisław Faliński  przewodniczący Waldemar Siemiński i przewodniczący Wojciech Matyjasiak.
3. Stowarzyszenie Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych  za patriotyczne wychowanie młodzieży
4. Paweł Piskorski za „Kontrakt dla Warszawy” .
5. Danuta i Jarosław Wojciechowscy  za stworzenie i prowadzenie zespołu „Jaromiry”.
6. Wiktor Czechowski  (zastępca burmistrza kilku kadncji) za dbałość o interes mieszkańców Mokotowa.
7. Piotr Szubert  za promocję  sztuki.
8. prof. Adam Minkiewicz  za badania warunków życia mieszkańców  Ursynowa.