poniedziałek, 15 lipca

Nagrody Południa

Nagroda Południa przyznawana jest od 2000 r. w dwóch zakresach: wartości i aktywność. Pierwszą z nich otrzymuje w zasadzie jedna osoba rocznie. W dziedzinie aktywności jest kilku wyróżnionych.

Laureatami w dziedzinie wartości są wybitni Polacy, których losy związane są z naszą częścią miasta. Kawalerami Nagrody są m.in. ks. Jan Twardowski, Lesław Marian Bartelski, Andrzej „Ibis” Wróblewski, Wojciech Siemion, Jan Nowak-Jeziorański, Kazimierz Górski, prof. Franciszek Maśluszczak, prof. dr hab. Tomasz Borecki, Stanisław Olszewski, prof. Jerzy Regulski.

Laureatami w dziedzinie aktywność są osoby prywatne i instytucje, które wykazują ponadprzeciętną aktywność na rzecz innych w zakresie kultury, sportu, edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, ekologii a także samorządności i więzi lokalnych.

Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła Nagrody Południa. Kapitułę tworzą laureaci tej Nagrody oraz redaktor naczelny.

Doroczna uroczystość wręczenia Nagród Południa z jednej strony jest publiczną formą podziękowania laureatom za ich aktywność lokalną a z drugiej formą upowszechniania wartości niesionych przez tychże laureatów. W ten sposób Nagrody Południa stanowią istotny element kulturotwórczy i integracyjny w południowej części Warszawy, tj. na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. Odnosi się to także do Śródmieścia w związku z rozpowszechnianiem mutacji „Południa” na obszarze tej dzielnicy.

Uczestnikami uroczystości są ludzie kultury, sportu, polityki, biznesu, mediów, ludzie aktywni społecznie w rozlicznych dziedzinach. Oprawa imprezy, jej wysoki standard intelektualny i moralny oraz relacje w mediach powodują, że stanowi ona wydarzenie komentowane w środowiskach opiniotwórczych Warszawy. Patronat nad uroczystością sprawują prezydenci i burmistrzowie dzielnic. Gazeta przypomina w ten sposób rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Południa” – 1 kwietnia 1994 r.