poniedziałek, 15 lipca

Projekt Praca – czemu nie?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Projekt „Praca-czemu nie?” jest skierowany do mieszkanek Ursynowa w wieku 25 – 44 lata, zarówno pracujących, jak  i nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem, osobą zależną lub z innych powodów.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez kobiety trudności z powrotem na rynek pracy wynikające przede wszystkim z lęku i barku wiary w skuteczność swoich działań, a także obaw dotyczących zmiany swojej
sytuacji zawodowej.  Na przeciw tym dylematom wychodzi projekt „Praca- czemu nie?” w 2019 roku. Projekt wpisuje się w potrzeby kobiet, w tym uczestniczek seminarium „Praca-czemu nie?” z października 2018 roku.

Udostępnij

About Author