poniedziałek, 15 lipca

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Społem”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Społem”, ul. Olesińska 19 w Warszawie ogłasza przetarg na:

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych wraz z remontem dwóch klatek schodowych nr II i III po robotach elektroinstalacyjnych w budynku mieszkalnym E przy ul Zacisznej 2 w Warszawie

Specyfikacja przetargowa do nabycia w siedzibie Spółdzielni po uprzednim zamówieniu i wniesieniu opłaty – 30zł na rachunek nr:

70 1020 1156 0000 7702 0007 3494

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 28.01.2019r. godz. 12:00

Telefon do kontaktów z oferentami-(22) -845-12-04

Z projektem remontu instalacji można zapoznać się w biurze Spółdzielni w godz. pracy – pn. wt. śr. pt. 9 -13, czw.13-17.

Spółdzielnia zawiadomi o wynikach przetargu tylko wybranego Oferenta.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij

About Author