poniedziałek, 20 maja

Reklama

Cennik ogłoszeń ramkowych
Teksty sponsorowane
Regulamin zamieszczania reklam
Cennik insertów
Terminarz wydań 2018
Reklama
Zasięg dystrybucji Południa
Warunki techniczne
Banery

Kontakt:
Andrzej Rogiński
603 675 370
poludnie@poludnie.com.pl

Korzyści, jakie uzyskasz dzięki reklamie w Południu:

  • Wysoki stopień akceptacji gazety przez czytelników i wiarygodność podnoszą skuteczność reklamy
  • Nakład nie mniejszy niż 40 tys. egz. na obszarze zamieszkałym przez 2/3 liczby mieszkańców
  • Gazeta obecna we wszystkich 11. dzielnicach lewobrzeżnej części Warszawy
  • około 300 punktów dystrybucji
  • Obecna na rynku od kwietnia 1994 r. co stanowi gwarancje stabilności
  • Atrakcyjne ceny reklam – niski koszt dotarcia
  • Gazeta bliska czytelnika i jego spraw
  • Południe posiada Certyfikat Wiarygodnego Wydawcy