sobota, 2 grudnia

Laureaci wartości

2019
Eugeniusz Tyrajski za bohaterstwo podczas Powstania Warszawskiego i za dawanie świadectwa
Henryk Kuźniak za muzykę, która łagodzi obyczaje

2018
Marek Gaszyński za promocję polskiej muzyki
Stanisław Rubkiewicz za dzielność i niezłomność w walce o dobro pacjentów

2017
Ernest Bryll za brak możliwości zaszufladkowania, za wiersze tak polskie, że aż ogólnoludzkie
Wiesław Myśliwski za ukazywanie wartości poprzez opisywanie losów Polaków

2016
OO. Dominikanie ze Służewa za tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym i krzewienie uniwersalnych wartości kultury
Prof. ndzw. dr arch. Marek Budzyński za wybitną architekturę i kształtowanie gustu

2015
Sędzia Jerzy Adam Stępień za prace na rzez samorządu terytorialnego

2014
Prof. dr hab. n. med. Marek Durlik– za rozbudowę Centralnego Szpitala Klinicznego MSW oraz stworzenie zespołu lekarzy chirurgów
prof. Łukasz Andrzej Turski – za popularyzację nauki
prof. arch. Ewa Kuryłowicz  – za wybitną architekturę oraz promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej
Tadeusz Rolke za wybitny dorobek w dziedzinie fotografii
gen. Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski, powstaniec warszawski za służbę Polsce

Rok 2013
Irena Santor za pielęgnowanie piosenki polskiej i propagowanie profilaktyki zdrowotnej

Rok 2012
Bohdan Tomaszewski za promocję tenisa młodych i fair play oraz dbałość o polszczyznę.

Rok 2011
Polscy Marynarze – Czytelnicy internetowej gazetki morskiej „Dzień
dobry – tu Polska” tworzącym Smerfny Fundusz Gargamela za ratowanie życia i zdrowia chorym dzieciom

Rok 2010
Andrzej Wajda za wybitny wkład w polską kulturę, w tym za film „Katyń”

Rok 2009
1. Grażyna Barszczewska za pielęgnowanie kultury poprzez kreacje artystyczne i za działalność charytatywną.
2. Alfred Andrys za zorganizowanie środowiska przyjaciół dbających o artystów weteranów scen polskich.

Rok 2008
Prof. Jerzy Regulski w dziedzinie wartości za walkę o demokratyczny samorząd (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Rok 2007
1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki w dziedzinie wartości za przekształcenie SGGW w Uniwersytet Przestrzeni Przyrodniczej
2. Stanisław Olszewski, działacz stowarzyszeń sybiraków i Rodzina Policyjna, były prezes pierwszej na Ursynowie spółdzielni mieszkaniowej SM „Ursynów” w dziedzinie wartości za niezłomność i za tworzenie miasta na Ursynowie

Rok 2006
1. Franciszek Maśluszczak w dziedzinie wartości w malarstwie, w tym za cykl fresków „Droga Krzyżowa” w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

Rok 2005
Kazimierz Górski w dziedzinie wartości za wybitne osiągnięcia w pracy trenera i wychowawcy oraz za mądre krzewienie patriotyzmu

Rok 2004
1. Jan Nowak – Jeziorański  nagroda specjalna w dziedzinie wartości za walkę o sprawy Polski, za dbałość o pokój, wolność i demokrację
2. Wojciech Militz w dziedzinie wartości za kierowanie stowarzyszeniem Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych   oraz organizowanie imprez patriotycznych, prezes Rady Fundacji Warszawa Walczy

Rok 2003
Wojciech Siemion – w dziedzinie wartości za zasługi dla słowa polskiego i za wprowadzanie młodzieży do świata kultury ojczystej

Rok 2002
1. Andrzej „Ibis” Wróblewski  – w dziedzinie wartości za walkę o język ojczysty

Rok 2001
1. Lesław Marian Bartelski w dziedzinie wartości za czyny i słowa dane Polsce i Polakom

Rok 2000
1. ksiądz Jan Twardowski w dziedzinie wartości za miłość człowieka wierszem  głoszoną