Przeglądasz: Sejmik

News
Władze Sejmiku wybrane

W poniedziałek, 19 listopada 2018 nowo wybrani radni Województwa Mazowieckiego złożyli ślubowanie podczas pierwszej sesji Sejmiku. Adam Struzik (PSL) w imieniu Koalicji Obywatelskiej i PSL zgłosił…