poniedziałek, 20 maja

Elektrownia na dachu domu kultury

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bogdan Tropaczyński

Po co nam w Służewskim Domu Kultury (następcy Służewskiego Centrum Kultury, Ekologii i Sportu) mikroelektrownia słoneczna?

W tym miejscu, przy ul. Bacha, od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzimy edukację ekologiczną i kulturalną. Mamy już mikroelektrownię wiatrową, minizoo i ogródek ekologiczny.

Twórca tej działalności – Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa działa na terenie osiedla Służew nad Dolinką od 1991 roku. Stowarzyszenie założyli działacze osiedlowego komitetu obywatelskiego „Solidarność” celem promowania ducha kultury, współpracy i wzajemnej życzliwości. Ich działania zaowocowały utworzeniem „Służewskiego Centrum Kultury, Ekologii i  Sportu ” z pierwszym w Polsce gospodarstwem dziecięcym (tzw. Mini-Zoo).

Staraniem Stowarzyszenia w roku 2004 nasze Centrum stało się filią Domu Kultury Kadr, a potem odrębną instytucja kultury, tj. Służewskim Domem Kultury (SDK). Od 2014 r. SDK funkcjonuje już w nowej siedzibie.

Zgoda na wybudowanie w granicach parku Dolinka Służewska, na terenie baraków postawionych przez budowniczych metra nowej siedziby SDK była warunkowana prowadzeniem przez dom edukacji ekologicznej. Właśnie dopełnienie tej edukacji o ważne zagadnienia poszanowania energii, jej wytwarzanie i wykorzystywanie łagodne dla środowiska, rodzą potrzebę uzupełnienia mikroelektrowni wiatrowej o małą elektrownię fotowoltaiczną, czyli kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych na dachach. Ta mikroelektrownia, to turbinka wiatrowa zamontowana  na wieży w centrum między parkingiem i amfiteatrem. Dla podkreślenia szacunku dla przyrody nowy SDK otrzymał również drewniane molo pobudowane na terenie stawu znajdującego się na stokach dolinki, pomiędzy zabudowaniami i potokiem. Obok zabudowań  powstał też ogródek w którym uprawiane są rzadkie rośliny i zioła.

Udostępnij

About Author