wtorek, 23 kwietnia

Zarząd Śródmieścia wybrany

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

15 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska (PO + N) a 10 PiS. A zatem o wyborze Burmistrza decyduje w Śródmieściu KO. Mandaty radnych dostali: Marcin Rolnik, Katarzyna Magdzińska, Katarzyna Wiśniewska, Patryk Palczewski, Helena Łopińska, Daniel Łaga, Danuta Rudke, Anna Jannasz-Banasiewicz, Wojciech Chojnowski, Mariusz Rusiecki, Rafał Urzędowski, Anna Kałuska-Bolek, Małgorzata Żebrowska, Tomasz Woźniak, Alicja Nowak, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Aleksander Ferens, Elżbieta Kasprzak, Paweł Puławski, Agnieszka Soin, Grzegorz Rogólski, Bartłomiej Tyszka, Anna Wielowieyska, Łukasz Warsicki, Krystian Suchecki. Główną kompetencją Rady jest wybór Zarządu.

Rada Dzielnicy Śródmieście 29 listopada wybrała nowy skład Zarządu Dzielnicy. Burmistrze ponownie został Krzysztof Czubaszek. Na zastępców zostali wybrani: Tomasz Bratek, Paweł Martofel, Wojciech Matyjasiak i Magdalena Wojciechowska.

Po ogłoszeniu wyników wyborów Krzysztof Czubaszek podziękował radnym za zaufanie. Obiecał w imieniu wybranych, że dołożą starań, aby zapewnić mieszkańcom dzielnicy dogodne warunki do życia, pracy, nauki i spędzania czasu wolnego. Zadeklarował gotowość do współpracy z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy. Stwierdził  ponadto: Moje drzwi są też otwarte dla mieszkańców.

Krzysztof Czubaszek ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe  studia komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN oraz podyplomowe studia menedżerskii na Wydziale Zarządzania UW. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Od 2000 r. związany z warszawskim samorządem, w tym od 2003 r. jako pracownik Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Awansował stopniowo był rzecznikiem prasowym, głównym specjalistą, naczelnikiem wydziału, a w latach 2012–2015 zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Funkcję burmistrza Dzielnicy Śródmieście pełni od 30 maja 2017 r.

Tomasz Bratek ukończył studia prawnicze i administracyjne na UW oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w SGH. Jest twórcą Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu, Państw Partnerstwa Wschodniego.

Paweł Martofel jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. W  latach 2010–2018 byłradnym. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście. Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Wojciech Matyjasiak jest absolwentem SGH (specjalizacja: zarządzanie i marketing). Dwukrotnie był radnym i pełnił szereg funkcji w warszawskim samorządzie. W w latach 1991–1994 był radnym Dzielnicy-Gminy Mokotów, równocześnie w latach 1992–1994 radnym Rady Warszawy, a w latach 1998–2002 radnym i przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Ursynów. Od 1994 r. pracuje w samorządzie warszawskim. W latach 2015–2017 był zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów. Od 30 maja 2017 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście Za  działalność opozycyjną w okresie PRL w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Od kilkudziesięciu lat działa w stowarzyszeniu Społeczny Komitet Budowy Metra, gdzie pełni funkcję sekretarza Zarządu.

Magdalena Wojciechowska ukończyła na Politechnice Warszawskiej wydział chemiczny oraz zarządzanie i marketing. Zajmowała stanowiska kierownicze w kilku firmach, prowadziła także własną działalność gospodarczą. Od 2014 r. uczy przedsiębiorczości oraz ekonomii wychowanków LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa.

Udostępnij

About Author