piątek, wrzesień 24

Wkrótce otwarcie trzech stacji metra na Woli

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Już niebawem będziemy mogli korzystać ze stacji Płocka, Młynów i Księcia Janusza.  Po uzyskaniu pozytywnych opinii Państwowej Staży Pożarnej i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 31 marca br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje o dopuszczeniu do użytkowania stacji zachodniego odcinka II linii metra.

Pozwolenie na użytkowanie dotyczy stacji C06 Księcia Janusza, C07 Młynów i C08 Płocka oraz wentylatorni szlakowych: V07, V08 i V09. Jeszcze prze uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na tych stacjach zatrzymywały się pociągi, aczkolwiek jeszcze bez pasażerów. Przejazdy prowadzone były w ramach szkolenia maszynistów.

Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki z tej okazji powiedział: – Dziękuję pracownikom inspekcji nadzoru budowlanego za ogromny wysiłek włożony w wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. Dziękuję również m.st. Warszawie i Metru Warszawskiemu za dobrą współpracę przy odbiorze tej inwestycji. Teraz decyzja o oficjalnym  otwarciu stacji zależy od władz Warszawy, które mam nadzieję będą uwzględniać sytuację epidemiologiczną i wybiorą odpowiednią formę i datę udostępnienia podziemnej kolejki dla mieszkańców.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy zapowiedział otwarcie tego wolskiego fragmentu II linii metra bez specjalnych uroczystości z uwagi na przepisy obowiązującej w trakcie pandemii koronawirusa.

Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego było sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Procedura objęła analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie. W kilkunastu tomach dokumentów znalazły się  podpisy  projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy potwierdzili wykonanie prac zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdzili całość dokumentacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, porównali zgodność inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z projektem, rysunkami zamiennymi, oświadczeniami i zaświadczeniami oraz protokołami badań i sprawdzeń. Następnie przeprowadzili kontrolę tuneli, wejść, wind, klatek schodowych, obiektów i urządzeń  towarzyszące stacji metra. W ten sposób sprawdzili i mogli potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę.

W przeszklonej gablocie na antresoli stacji Płocka będzie można oglądać kopię modelu znalezionej kości stawu biodrowego samicy słonia leśnego. Do końca sierpnia pojawią się kolejne modele fragmentów odnalezionego szkieletu. Poinformował o tym dr Wojciech Borkowski, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

28 listopada 2018 r. w trakcie budowy stacji metra Płocka natrafiono na siedem dużych kości – szczątków samicy słonia leśnego. Naukowcy uznali, że są to fragmenty miednicy oraz kończyn ssaka kopalnego, który prawdopodobnie należał do rodziny słoniowatych. Odkryte szczątki leżały sześć metrów pod powierzchnią ziemi. Ich wiek wstępnie oszacowano na około 100-120 tysięcy lat. Kości leżały w warstwie osadów organicznych, powstałych na dnie zbiornika wodnego – rynny żoliborsko-szczęśliwickiej. To wąskie jezioro, o szerokości około 300–750 m, które rozciągało się od Żoliborza, przez Wolę, aż do Okęcia. Istniało przede wszystkim w czasie interglacjału eemskiego (132–115 tys. lat temu)

 Opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez Urząd Wojewody Mazowieckiego oraz Urząd m.st. Warszawy.

Udostępnij

About Author