poniedziałek, 15 lipca

Włochy: Michał Wąsowicz odwołany

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Marcin Kalicki

Zasiadający w fotelu burmistrza Włoch od 2006 roku Michał Wąsowicz przestał pełnić funkcję włodarza dzielnicy.

Podczas poniedziałkowej (9 kwietnia) sesji Rady Dzielnicy rajcy zdecydowali się odwołać burmistrza. Nowy burmistrz powinien zostać wybrany na wznowionej sesji 24 kwietnia.

Ostatnia sesja był kontynuacją przerwanych obrad z 14 marca, kiedy to zaraz po otwarciu i przeczytaniu porządku przewodniczący Andrzej Krupiński zarządził przerwę. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od dwugodzinnej dyskusji. Zgromadzeni na sali mieszkańcy i radni chcieli dowiedzieć się od wnioskodawców, jaki był powód złożenia wniosku o odwołanie burmistrza przez klub Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawić swoje przemyślenia na temat pracy i współpracy z włodarzem dzielnicy.

– Zawnioskowaliśmy o odwołanie burmistrza, ponieważ jest ku temu kilka merytorycznych przesłanek. Zacznę od najważniejszej. Stanowisko burmistrza jest niewątpliwie stanowiskiem politycznym. Pan burmistrz utracił rekomendację klubu Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym to już samo w sobie jest wystarczającym powodem do poddania takiego wniosku pod głosowanie. Oczywiście to radni zdecydują, czy podzielą wolę naszego klubu, ale oprócz tej jest jeszcze szereg innych kwestii. Pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka. Mamy duże zastrzeżenia do pracy burmistrza jako szefa całego Zarządu. Największym problemem z jakim boryka się nasza dzielnica to kwestia inwestycji, które leżą. Jest także kilka spraw, które bada obecnie prokuratura. Mówię tutaj o przekazaniu kilku nieruchomości w naszej dzielnicy. To są działania kładące się cieniem na zajmowanym stanowisku. Należy je wyjaśnić i nikt nie przesądza tych spraw, natomiast my, jako klub PiS, złożyliśmy taki wniosek i oczekujemy od naszego klubu i koalicjanta jego przegłosowania – oświadczył Radosław Sosnowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Radni Platformy Obywatelskiej przed głosowaniem chcieli dowiedzieć się m.in. kto będzie kandydatem na nowego burmistrza, bo choć uważali dotychczasowego włodarza za złego gospodarza, to nie chcieliby trafić na kandydaturę „jeszcze gorszą”. Na odpowiedź na to pytanie radni koalicji rządzącej nie chcieli jednak odpowiedzieć.

Po wyłonieniu komisji skrutacyjnej i przygotowaniu kart zarządzono tajne głosowanie, w wyniku którego za odwołaniem burmistrza oddano jedenaście głosów, przeciwnego zdania było sześciu rajców, a czterech wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że nie tylko Michał Wąsowicz przestał pełnić funkcję burmistrza. Odwołanie burmistrza automatycznie stanowi odwołanie całego składu Zarządu Dzielnicy. A zatem zastępcami przestali być: Christian Młynarek (PiS) i Jerzy Kowaliszyn (Porozumienie dla Włoch).

– Chciałem podziękować wszystkim radnym, którzy wspierali mnie w pracy samorządowej przez te lata, ale i w ostatnim głosowaniu. Ja wierzę, że nadal będziemy współpracować, bo życie się nie kończy. Dalej będziemy pracować, żeby budować tę dzielnicę. Dziękuję bardzo – powiedział Michał Wąsowicz.

Po tej wypowiedzi przewodniczący Andrzej Krupiński zarządził dwudziestominutową przerwę przed przejściem do kolejnego punktu, czyli wyboru nowego burmistrza. Jednak wydłużyła się ona do dwóch godzin. Tuż przed godziną 23.00 przewodniczący wrócił na salę sesji zarządził przerwę w obradach do 24 kwietnia. Najprawdopodobniej wtedy poznamy kandydata i nowego włodarza dzielnicy. Zgodnie z zapisami § 44 ust. 6 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r., „Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego Zarządu Dzielnicy”. Jeżeli radni nie powołają nowego Zarządu w przeciągu trzydziestu dni wprowadzony zostanie przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy tzw. zarząd komisaryczny.

Od redaktora: Pomijając jakiekolwiek oceny merytoryczne dotychczasowego burmistrza widać wyraźnie, że dla partii politycznych istotniejsze są decyzje korporacji politycznej. Zasadą stało się w Warszawie, że burmistrzami dzielnic zostają nominaci partyjni. PiS i PO postępują identycznie. Czy w samorządzie mają rządzić partie, czy radni?

Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author