sobota, 2 grudnia

Zdrowie mieszkańców dzielnicy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W podzielonym i skłóconym społeczeństwie niewiele jest tematów, co do których panuje względna zgoda. Jednym z nich jest zdrowie. Wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, zgadzamy się, że zdrowie jest ogromną wartością (według niektórych najważniejszą), warto o nie dbać, a chorym osobom należy zapewnić możliwie jak najlepszy dostęp do świadczeń medycznych (porad lekarskich, medykamentów, zabiegów itp.). Jak w ostatnich latach funkcjonuje system opieki zdrowotnej na Ursynowie, mający zaspokoić potrzeby 150 tysięcy mieszkańców?

W ubiegłym roku w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono w naszej Dzielnicy 1 549 720 porad lekarskich[i]. To o niemal 200 000 więcej niż 4 lata temu (1 354 693 porady ambulatoryjne w 2014). Dlaczego stan zdrowia Ursynowian znacząco się pogorszył? Rosnące potrzeby zdrowotne wynikają w głównej mierze ze starzejącego się społeczeństwa. Młodzi ludzie, którzy zamieszkali na Ursynowie na przełomie lat 70. i 80. wchodzą obecnie w wiek emerytalny, a wtedy stan zdrowia zaczyna niestety gwałtownie się pogarszać i rośnie częstotliwość wizyt u lekarza.

Na szczęście jest gdzie się leczyć na Ursynowie. W 2017 w Dzielnicy działało 117 przychodni lekarskich. W tej dziedzinie wraz z popytem zwiększa się również podaż usług. Przychodni regularnie przybywa: w 2014 było ich jedynie 99, rok później 105, a w 2016 – 107. Rozwój placówek trwa. W maju bieżącego roku otwarto bardzo ważną dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zielonego Ursynowa publiczną przychodnię przy ul. Kłobuckiej 14. Poza tym, placówki podległe samorządowi terytorialnemu, wchodzące w skład SPZOZ Ursynów, znajdują się przy: Romera 4 (Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna Pomoc Lekarska, Specjalistyka), Na Uboczu 5 (POZ, Specjalistyka), Kajakowej 12 (Ursynowskie Centrum Zabiegowe, POZ, Specjalistyka) i Zamiany 13 (Specjalistyka). W przychodniach tych udzielono w ubiegłym roku 470 455 porad.

Ważnymi punktami na Ursynowskiej mapie zdrowia są Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Z usług tych placówek korzystają nie tylko Mieszkańcy Warszawy, ale są one pomocą również dla wielu pacjentów z całego kraju.

Dostęp do usług zdrowotnych na Ursynowie ulegnie radyklanej poprawie, gdy powstanie Szpital Południowy – ma to być najnowocześniejsza placówka w Polsce. Budowany za 400 mln z budżetu miasta, u zbiegu ulic Indiry Gandhi i Witolda Pileckiego, już w przyszłym roku ma przyjąć pierwszych pacjentów. Inwestycja, gdy już ruszyła, realizowana jest w szybkim tempie: kamień węgielny wbudowano w czerwcu 2017. Świadczy to o tym, że wreszcie Szpital Południowy nabrał priorytetowego znaczenia dla władz stolicy i Ursynowa. Od wykonania projektu (2011) do wbicia pierwszej łopaty pod budowę minęło bowiem aż 5 lat. Analizując historię kampanii samorządowych można ponadto zauważyć, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz umieszczała budowę Szpitala Południowego w swoim programie aż trzykrotnie (2006, 2010 i 2014). Przez opieszałość i zaniedbania urzędników w poprzedniej dekadzie nie dane będzie jej oficjalnie go otworzyć. Pomimo protestów części mieszkańców (i poparcia ich działań przez Wojewodę Mazowieckiego) NFZ, Dyrekcja ZOZ, Prezydent Warszawy i Rada Warszawy podtrzymały negatywną rekomendację dla utworzenia na Ursynowie oddziału pediatrycznego.

Po wyjściu ze szpitala, przychodni czy prywatnego gabinetu lekarskiego najczęściej udajemy się do apteki, aby wykupić przepisane leki. Ponadto w aptekach kupujemy leki bez recepty, wyroby medyczne, suplementy diety czy nawet kosmetyki. Na Ursynowie w 2017 działało 56 aptek, na jedną przypada 2 683 mieszkańców. Wynik znacznie poniżej 3 000 osób/aptekę oznacza, że tego typu placówek jest bardzo dużo. Ze względu na ograniczenia w otwieraniu nowych aptek wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, obowiązujące od 25 czerwca 2017, nie należy się spodziewać, aby w najbliższym czasie powstały w okolicy nowe punkty świadczące usługi farmaceutyczne.

W aptekach ogólnodostępnych na Ursynowie w zeszłym roku pracowało 152 farmaceutów. Daje to wskaźnik 2,71 magistra farmacji na aptekę, czyli o 1 farmaceutę więcej niż średnia ogólnopolska (1,78). Mieszkańcy Ursynowa mają więc dobry dostęp do farmaceutów i powinni móc efektywnie skorzystać z wprowadzenia opieki farmaceutycznej, czyli zespołu udokumentowanych usług realizowanych przez farmaceutę, służących optymalizacji farmakoterapii oraz poprawy zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad pilotażowym programem opieki farmaceutycznej, który realizowany będzie prawdopodobnie łącznie z pilotażem wdrożenia e-recepty.

Podsumowując, infrastruktura zdrowotna na Ursynowie jest dobra, a w związku z otwarciem Szpitala Południowego ulegnie jeszcze poprawie. Aczkolwiek zarówno na poziomie Miasta jak i Dzielnicy brak jest całościowej analizy sytuacji zdrowotnej i wdrożenia strategii służącej poprawie zdrowia Mieszkańców. Czas taki program opracować i wdrożyć. Dla zdrowia Ursynowa i Warszawy!

Krzysztof Góra

 

O Autorze: Warszawiak od urodzenia, Ursynowianin od 6 lat, działacz społeczny Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa od 2014. Farmaceuta praktyk. Konsultant branży farmaceutycznej, związany z Europejskim Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia.

 

[i] Wszystkie wartości liczbowe dotyczące opieki zdrowotnej pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego

W podzielonym i skłóconym społeczeństwie niewiele jest tematów, co do których panuje względna zgoda. Jednym z nich jest zdrowie. Wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, zgadzamy się, że zdrowie jest ogromną wartością (według niektórych najważniejszą), warto o nie dbać, a chorym osobom należy zapewnić możliwie jak najlepszy dostęp do świadczeń medycznych (porad lekarskich, medykamentów, zabiegów itp.). Jak w ostatnich latach funkcjonuje system opieki zdrowotnej na Ursynowie, mający zaspokoić potrzeby 150 tysięcy mieszkańców?

W ubiegłym roku w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono w naszej Dzielnicy 1 549 720 porad lekarskich[i]. To o niemal 200 000 więcej niż 4 lata temu (1 354 693 porady ambulatoryjne w 2014). Dlaczego stan zdrowia Ursynowian znacząco się pogorszył? Rosnące potrzeby zdrowotne wynikają w głównej mierze ze starzejącego się społeczeństwa. Młodzi ludzie, którzy zamieszkali na Ursynowie na przełomie lat 70. i 80. wchodzą obecnie w wiek emerytalny, a wtedy stan zdrowia zaczyna niestety gwałtownie się pogarszać i rośnie częstotliwość wizyt u lekarza.

Na szczęście jest gdzie się leczyć na Ursynowie. W 2017 w Dzielnicy działało 117 przychodni lekarskich. W tej dziedzinie wraz z popytem zwiększa się również podaż usług. Przychodni regularnie przybywa: w 2014 było ich jedynie 99, rok później 105, a w 2016 – 107. Rozwój placówek trwa. W maju bieżącego roku otwarto bardzo ważną dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zielonego Ursynowa publiczną przychodnię przy ul. Kłobuckiej 14. Poza tym, placówki podległe samorządowi terytorialnemu, wchodzące w skład SPZOZ Ursynów, znajdują się przy: Romera 4 (Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna Pomoc Lekarska, Specjalistyka), Na Uboczu 5 (POZ, Specjalistyka), Kajakowej 12 (Ursynowskie Centrum Zabiegowe, POZ, Specjalistyka) i Zamiany 13 (Specjalistyka). W przychodniach tych udzielono w ubiegłym roku 470 455 porad.

Ważnymi punktami na Ursynowskiej mapie zdrowia są Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Z usług tych placówek korzystają nie tylko Mieszkańcy Warszawy, ale są one pomocą również dla wielu pacjentów z całego kraju.

Dostęp do usług zdrowotnych na Ursynowie ulegnie radyklanej poprawie, gdy powstanie Szpital Południowy – ma to być najnowocześniejsza placówka w Polsce. Budowany za 400 mln z budżetu miasta, u zbiegu ulic Indiry Gandhi i Witolda Pileckiego, już w przyszłym roku ma przyjąć pierwszych pacjentów. Inwestycja, gdy już ruszyła, realizowana jest w szybkim tempie: kamień węgielny wbudowano w czerwcu 2017. Świadczy to o tym, że wreszcie Szpital Południowy nabrał priorytetowego znaczenia dla władz stolicy i Ursynowa. Od wykonania projektu (2011) do wbicia pierwszej łopaty pod budowę minęło bowiem aż 5 lat. Analizując historię kampanii samorządowych można ponadto zauważyć, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz umieszczała budowę Szpitala Południowego w swoim programie aż trzykrotnie (2006, 2010 i 2014). Przez opieszałość i zaniedbania urzędników w poprzedniej dekadzie nie dane będzie jej oficjalnie go otworzyć. Pomimo protestów części mieszkańców (i poparcia ich działań przez Wojewodę Mazowieckiego) NFZ, Dyrekcja ZOZ, Prezydent Warszawy i Rada Warszawy podtrzymały negatywną rekomendację dla utworzenia na Ursynowie oddziału pediatrycznego.

Po wyjściu ze szpitala, przychodni czy prywatnego gabinetu lekarskiego najczęściej udajemy się do apteki, aby wykupić przepisane leki. Ponadto w aptekach kupujemy leki bez recepty, wyroby medyczne, suplementy diety czy nawet kosmetyki. Na Ursynowie w 2017 działało 56 aptek, na jedną przypada 2 683 mieszkańców. Wynik znacznie poniżej 3 000 osób/aptekę oznacza, że tego typu placówek jest bardzo dużo. Ze względu na ograniczenia w otwieraniu nowych aptek wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, obowiązujące od 25 czerwca 2017, nie należy się spodziewać, aby w najbliższym czasie powstały w okolicy nowe punkty świadczące usługi farmaceutyczne.

W aptekach ogólnodostępnych na Ursynowie w zeszłym roku pracowało 152 farmaceutów. Daje to wskaźnik 2,71 magistra farmacji na aptekę, czyli o 1 farmaceutę więcej niż średnia ogólnopolska (1,78). Mieszkańcy Ursynowa mają więc dobry dostęp do farmaceutów i powinni móc efektywnie skorzystać z wprowadzenia opieki farmaceutycznej, czyli zespołu udokumentowanych usług realizowanych przez farmaceutę, służących optymalizacji farmakoterapii oraz poprawy zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad pilotażowym programem opieki farmaceutycznej, który realizowany będzie prawdopodobnie łącznie z pilotażem wdrożenia e-recepty.

Podsumowując, infrastruktura zdrowotna na Ursynowie jest dobra, a w związku z otwarciem Szpitala Południowego ulegnie jeszcze poprawie. Aczkolwiek zarówno na poziomie Miasta jak i Dzielnicy brak jest całościowej analizy sytuacji zdrowotnej i wdrożenia strategii służącej poprawie zdrowia Mieszkańców. Czas taki program opracować i wdrożyć. Dla zdrowia Ursynowa i Warszawy!

Krzysztof Góra

O Autorze: Warszawiak od urodzenia, Ursynowianin od 6 lat, działacz społeczny Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa od 2014. Farmaceuta praktyk. Konsultant branży farmaceutycznej, związany z Europejskim Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia.

[i] Wszystkie wartości liczbowe dotyczące opieki zdrowotnej pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego

Udostępnij

About Author