sobota, 2 grudnia

Na Woli spacery z historią w tle, remont chodnika

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Marcin Kalicki

Pierwszy raz od pięciu edycji budżetu obywatelskiego Wola została podzielona tylko na cztery obszary: ogólnodzielnicowy, rejon południowy, rejon północno-wschodni i rejon północno-zachodni. Mieszkańcy najchętniej zgłaszali propozycje związane z nasadzeniami zieleni, remontami chodników i dróg, placami zabaw oraz zajęciami dla seniorów.

– W 5. edycji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wola zgłoszono łącznie 127 pomysłów, w tym 43 pomysły były ogólnodzielnicowe, w rejonie północno–wschodnim zgłoszono 43 pomysły, w rejonie północno-zachodnim 23 pomysły, a w rejonie południowym 18 pomysłów – mówi Katarzyna Kosińska z Urzędu Dzielnicy Wola. – Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji ogólnej projektów. Obejmuje ona sprawdzenie, czy formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie; czy zawiera wszystkie załączniki, w tym czy załączona została odrębna lista poparcia zawierająca podpisy osób popierających projekt; czy  formularz został wypełniony prawidłowo, w szczególności czy zostały wskazane zasady ogólnodostępności, a nadto czy projekt prawidłowo został przyporządkowany do obszaru lokalnego.

Po pozytywnej weryfikacji ogólnej projekt poddawany jest weryfikacji szczegółowej przez wydziały Urzędu Dzielnicy oraz przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną –

Pomimo iż w tym roku okres składnia dokumentów projektowych wypadł w tym samym czasie, co ferie zimowe, to i tak zgłoszonych zostało wiele ciekawych pomysłów. Ogólna kwota na wszystkie projekty, które realizowane będą w 2019 roku na Woli, to 5 500 000 złotych. Na co będą mogły być one przeznaczone? W rejonie południowym mieszkańcy będą mogli głosować na realizację np.: remontu chodnika przy ul. Bodzanty, montażu stojaków rowerowych w zachodniej części Odolan, remontu nawierzchni przy ul. Wschowskiej czy też utworzenia w okolicach skweru Zielone Odolany psiego parku zabaw.

W rejonie północno–wschodnim przeważają projekty związane z infrastrukturą i ekologią. Wśród 43 pomysłów jest m.in.: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami przy ulicach Anielewicza, Esperanto i Pawiej, zorganizowanie potańcówek dla wszystkich mieszkańców na Skwerze Jury–Gorzechowskiego, rewitalizacja placu zabaw na placu Opolskim, stworzenie wybiegu dla psów na Młynowie. Łukasz Kaliś zgłosił natomiast projekt „Skatepark dla Mas! Nas i Was!”. Autor tak oto przedstawił swój pomysł: „Projekt ma na celu stworzenie miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży umożliwiającego spędzanie miłego czasu na rolkach, wrotkach, deskorolkach i innego rodzaju sprzętu sportowego z kółkami”.

Nieco mniej, bo 23 pomysły zgłosili mieszkańcy w obszarze północno–zachodnim. Mieszkańcy Koła chcieliby zmodernizować i unowocześnić plac zabaw na terenie żłobka przy ul. Ożarowskiej 57; zamontować latarnie parkowe w Lasku na Kole; rozbudować pumptrack w parku Księcia Janusza czy wyremontować ulice Sitnika i Raszei.

Projekt przewidujący odtworzenie w formie alei XIX-wiecznej uliczki łączącej Nowolipki z Młynowem jest natomiast jednym z pomysłów ogólnodzielnicowych. Poza nim w 2019 r.  zrealizowane mogą być np. projekty dotyczące: zorganizowania spacerów edukacyjno-historycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów; dobudowania brakującego odcinka ścieżki dla rolkarzy w parku Szymańskiego; organizacji rekreacyjnych gier w piłkę siatkową w hali sportowej Koło oraz organizacji cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mających na celu przybliżenie ideałów zawartych w kodeksie rycerskim, propagowanie historii oraz zachęcenie do zdrowego życia.

Od 26 lutego do 18 marca odbywać się będą spotkania, na których omawiane będą szczegółowo wszystkie zgłoszone projekty. Po ich weryfikacji odbędzie się w dniach 15-30 czerwca głosowanie i to wtedy mieszkańcy zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w 2019 r.  

Udostępnij

About Author