poniedziałek, 4 grudnia

Rurociąg z gazem dla Siekierek

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

List otwarty do Piotra Woźnego – Pełnomocnika Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” oraz do Cezarego Jurkiewicza – przewodniczący Klubu  Radnych PiS w Radzie m. st. Warszawy

Działając w imieniu Stowarzyszenia „Augustówka-Małe Siekierki IV” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań zmierzających do zrealizowania przez Mazowiecki Oddział PSG inwestycji polegającej na przedłużeniu położonego rurociągu przesyłowego gazu ziemnego, biegnącego od ul Bartyckiej, poprzez ul. Gościniec – do ul. Antoniewskiej, Korzennej, Kobylańskiej. Spiralnej aż do granic Mokotowa z Wilanowem (rejon Siekierek, Małych Siekierek i Augustówki).

Rejon ten jest jednym z największych „producentów” smogu w Warszawie z uwagi na stosowanie głównie opału stałego i to bynajmniej nie najwyższej jakości.

Nasze Stowarzyszenie, wspólnie z Wydziałem Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy zainicjowało zebranie zgłoszeń właścicieli i użytkowników nieruchomości i doprowadziło do tego, iż złożyliśmy w Mazowieckim PSG ponad 120 wniosków.

Niestety Oddział Mazowiecki prowadzi niezrozumiałą dla mieszkańców politykę: pomija wnioski właścicieli czy posiadaczy działek niezbudowanych (którzy przecież chcą uiścić „opłatę przyłączeniową”, często są w tracie rozpoczynania procesu budowlanego), zbyt zawężająco interpretuje wymóg posiadania „tytułu prawnego” do nieruchomości, utożsamiając go jedynie z prawem własności itp. Problemem też są budynki mieszkalne wzniesione kilkadziesiąt lat temu „systemem gospodarczym”, a nieujęte w ewidencji budynków – choć od których – w większości –  wnoszony jest podatek od nieruchomości.

Wnosimy zatem o udzielenie wsparcia naszemu postulatowi, aby PSG zracjonalizowało swoje podejście do sprawy – z jednej strony troszcząc się o ekonomiczną efektywność przedsięwzięcia, ale aby z drugiej strony włączyło się w realizację antysmogowej polityki państwa.

Michał Kraszewski, prezes Zarządu

Joanna Pardus, członek Zarządu

Tytuł pochodzi od redakcji

Od redaktora

Przy ulicach: Spiralnej, Kobylańskiej czy Korzennej znajdują się bieda-posesje. To nie są działki rekreacyjne. Ich właścicieli nie stać na opłacenie przyłączenia do sieci gazowej. Na obszarze Augustówki znajdują się jednak takie posesje, których właścicieli stać na przyłączenie. Ponieważ zabudowa jest słaba i rozproszona to  Mazowiecki Oddział PSG nie chce tam inwestować w sieć gazową. Sytuacja nieruchomości, którymi władają osoby o różnym stopniu majętności bardzo by się zmieniła gdyby władze Warszawy zadbały o infrastrukturę techniczną Siekierek, w tym Augustówki. Otóż do zadań gminy należy realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dróg publicznych, w tym wykup gruntów pod drogi i infrastrukturę. Brak wykupów gruntów pod drogi uniemożliwia wykonanie infrastruktury, w tym gazowej i elektroenergetycznej przedsiębiorstwom za nie odpowiedzialnym.

Budowa infrastruktury zachęciłaby inwestorów, którzy dostosowaliby się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto na sprawę spojrzeć także z punktu widzenia dbałości o czyste powietrze. Siekierki są jednym z producentów smogu.

Andrzej Rogiński

Fot. Przemysław Miller

Udostępnij

About Author