wtorek, 23 kwietnia

Warszawska konferencja rad osiedli

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

7 maja w Warsztacie Warszawskim odbyła się Konferencja Warszawskich Rad Osiedli, zorganizowana z inicjatywy Rady Osiedla Muranów.

Bezpośrednim impulsem zwołania konferencji było podpisane przez 8 śródmiejskich rad osiedli oświadczenia, w którym rady domagały się większego wpływu mieszkańców osiedli na decyzje samorządów dzielnicowych i miejskiego w sprawach o zasięgu lokalnym.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, odnosząc się do oświadczenia wskazał, że w obecnym stanie prawnym spełnienie wszystkich postulatów rad nie będzie możliwe bez zmian w statutach rad osiedli. Drugi z adresatów oświadczenia, tj. Rada Dzielnicy w przewadze reprezentująca interesy swoich ugrupowań partyjnych, zignorowała stanowisko samorządów lokalnych i postanowiła nie wypowiadać się w kwestii przekazania części swoich kompetencji jednostkom niższego rzędu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób – samorządowców z rad osiedli, przedstawicieli mieszkańców. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jaki realny wpływ na funkcjonowanie dzielnicy i miasta mają rady osiedli. Jak mieszkańcy mogą włączyć się w proces współdecydowania? Jak zwiększyć udział rad osiedli we współdecydowaniu?

Przedstawiciele rad podpisali przygotowaną przez Bogdana Żmijewskiego i Andrzeja Rogińskiego petycję do Rady Warszawy w sprawie zmiany statutów dzielnic w celu: doprowadzenia ich do zgodności z prawem, rozszerzenia katalogu opinii rad dzielnic do uchwał Rady Warszawy, wprowadzenia katalogu spraw do zaopiniowania przez rady osiedli.

– Podjęliśmy decyzję o organizacji platformy wymiany informacji w formie Forum Rad Osiedli, które będzie spotykać się okresowo i ustalać wspólne stanowiska rad osiedli w najważniejszych sprawach dla lokalnych społeczności – mówi Ryszard Krzysztofowicz, przewodniczący Rady Osiedla Muranów. – Zadaniem Forum będzie też doprowadzenie do uznania przez samorząd warszawski roli rad osiedli jako rzeczywistych samorządowców reprezentujących swoje społeczności. Mamy nadzieję, że to początek drogi w walce o naszą podmiotowość.

aro

Udostępnij

About Author