poniedziałek, 15 kwietnia

Karykatura partyjniactwa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Redakcja „Południe” ogłasza konkurs na karykaturę partyjniactwa. Forma artystyczna prac dowolna. Prace w formacie nie większym niż A4, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać na adres: południe@poludnie.com.pl w terminie do poniedziałku, 15 października 2018 r., godz. 15.00.

Uczestnik konkursu podaje swoje nazwisko, imię oraz do wiadomości redakcji dane kontaktowe. Udział w konkursie oznacza zgodę na reprodukcję pracy.

Jury spośród nadesłanych prac wybierze najciekawsze. Jako nagrodę przewidujemy puchary dla trzech najciekawszych prac oraz publikację w „Południu” i na stronie internetowej.

Udostępnij

About Author