sobota, 2 grudnia

Zasady reklamowania do poprawki

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bogdan Żmijewski

Miasto przygotowuje uchwałę w sprawie warunków i zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury, ogrodzeń, czyli tzw. uchwałę krajobrazową już ponad 3 lata. Pracuje nad nią około dziesięciu osób. Koszty poniesione do dziś to ok. 1 mln złotych.

Dokument jest niezwykle obszerny, tj. całe 21 stron A4 plus mapka. Jakieś 1,5 roku temu był już prezentowany na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego. Błędów było w nim co niemiara. Taka nowomowa bez logiki.

Teraz kolejny projekt jest wyłożony do publicznych konsultacji. Nadal błędów (nielogiczności) i braków jest bez liku. Należy założyć kolejne pół roku lub rok pracy nad poprawkami, które można zrobić w dwa wieczory. I będzie to kosztowało przypuszczalnie kolejnych 200-300 tys. zł. Szkoda, że piszący uwagi do uchwały ich nie dostaną. Jeśli nie zostanie poprawiona, to Wojewoda ją częściowo uchyli, bo częściowo jest bezprawna. Na koniec budżet miasta zapłaci ogromne odszkodowania z tytułu likwidacji reklam niezgodnych z tą uchwałą, a które zostały wybudowane zgodnie z prawem. Ustawa bowiem nie zwolniła gminy z odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie tj. nie uchyliła kodeksu cywilnego i prawa do roszczeń finansowych z tytułu odebrania praw nabytych do reklam postawionych zgodnie z prawem.

Udostępnij

About Author