poniedziałek, 20 maja

Co sądzimy o przestrzeni miasta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ukazał się urzędowy raport z konsultacji społecznych pn. Coraz lepsza Warszawa. Organizatorzy konsultacji zbierali wnioski i propozycje do przyszłego studium zagospodarowania miasta. Pytali mieszkańców o to, jak korzystają z przestrzeni miasta, by lepiej zrozumieć, co w Warszawie działa sprawnie, a co wymaga poprawy. Poniżej powtarzamy wybrane informacje zawarte w raporcie.

Mieszkańcy odwiedzający punkty konsultacyjne oprócz wskazywania swoich propozycji do Studium, poruszali bardzo różne tematy, nie zawsze bezpośrednio związane z głównym zakresem konsultacji społecznych. Wiele z nich dotyczyło zapisów aktualnie przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Poniżej podajemy dane odnoszące się do wybranych dzielnic: Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa i Śródmieścia.

 Co zgłosili mieszkańcy Mokotowa?

Kiedy zostanie przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla rejonu Wierzbna, czy zostaną zachowane działki?

Postulowana zmiana przeznaczenia terenu Fortu Mokotów przy ul. Racławickiej z US usług  sportu i rekreacji US na zieleń urządzoną ZP.

Postulat dodatkowej trasy tramwaju na Wilanów na odcinku metro Wilanowska – Zawady.

Postulat wprowadzenia na Polu Mokotowskim funkcji atrakcyjnych dla społeczności akademickiej i uwzględnienia w studium świata akademickiego jako środowiska szczególnej troski miasta (uwzględnienie struktury usługowej dla kampusów, sieci transportowej).

Postulat zwiększenia połączeń drogowych Górny – Dolny Mokotów, alternatywy dla Noworacławickiej oraz transportu publicznego na tej trasie.

Obawa przed inwestycją na działce sprzedanej deweloperowi przez SGGW.

Pytanie o przyczyny przejęcia przez MSWiA działki obok stadionu Gwardii. Jakie są plany dotyczące wykorzystania tego terenu? Jaka będzie przyszłość ogródków działkowych przy stadionie Gwardii.

 Co zgłosili mieszkańcy Ursynowa?

Ul. Taborowa – postulat przeznaczenia terenu pod usługi publiczne.

Pytanie o MPZP wokół terenów MSZ: kiedy będzie uchwalony.

Pytania o relację między procedowanym planem w rejonie ul. Kłobuckiej a wydanymi warunkami zabudowy.

Postulat powiązania nowych osiedli w rejonie Kłobuckiej z PKP

Jaka będzie komunikacja publiczna w okolicy ul. Kłobuckiej?

Uwaga o niewykorzystanym potencjale PKP Okęcie: brak odpowiedniego układu transportowego.

Jaki będzie harmonogram realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy?

Potrzeba odblokowania ciągu ekologicznego (Rów Imieliński, Kanał Grabowski i innych).

Sprawa zabudowywania jeziorek, braku czyszczenia rowów melioracyjnych i przecinania ich biegu zabudową.

Postulat przywrócenia powiązań pieszych: Taneczna – Puławska, zwłaszcza przy Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej (obecnie utrudnione dojście ze szkoły do przystanku).

Co zgłosili mieszkańcy Wilanowa?

Utrzymanie w studium trasy mostu Na Zaporze

Postulat zwiększenia zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy, również na terenach rezerwatu.

Postulat wskazania ulicy Bruzdowej jako drogi zbiorczej podłączonej do Południowej Obwodnicy Warszawy.

Postulat przedłużenia ciągu ekologicznego (jezioro Sielanka do mostu).

Zmiana funkcji Łąk Wilanowskich na funkcje mieszkaniowe.

Zmiana funkcji ogrodu parafialnego przy ul. Przyczółkowej.

Brak zgody na przedłużenie ul. Czerniakowskiej Bis w kierunku granicy z gm. Konstancin.

Wykorzystanie bocznicy kolejowej do EC Siekierki do prowadzenia szynowej komunikacji pasażerskiej.

Trasa Mostu Południowego (Południowej Obwodnicy Warszawy): Jakie będą połączenia lokalne?

Co z klinem napowietrzającym w dzielnicy?

Problem z rozbudową marketu Bricoman – blisko budynków mieszkalnych.

 

Co zgłosili mieszkańcy Śródmieścia?

Jaka jest koncepcja miasta w sprawie intensyfikacji zabudowy?

Potrzeba zachowania klinów napowietrzających.

Postulat zapewnienie wielofunkcyjności rejonu Powiśla.

Czy jest już gotowy plan systemu transportowego dla Warszawy?

Postulat uwzględnienia w studium świata akademickiego jako środowiska szczególnej troski miasta, uwzględnienie struktury usługowej dla kampusów, sieci transportowej.

Pole Mokotowskie – miejsce dla studentów czterech największych uczelni: postulat wprowadzenia instalacji sportowych, możliwości budowy mieszkań i akademików dla studentów.

Postulat zachowania skweru Oleandrów jako terenu zieleni.

Potrzeba otwarcia kampusu Uniwersytetu Warszawskiego – akademickie Powiśle.

MPZP dla rejonu ul. Poznańskiej – wątpliwości co do procedury uchwalania.

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na ul. Emilii Plater (odcinek Nowogrodzka -Wspólna)

Jaka przyszłość rozwiązań na placu Zawiszy?

Geoankieta

Równolegle do zbierania wniosków i warsztatów w punktach konsultacyjnych prowadzone było badanie internetowe z użyciem geoankiety, czyli ankiety pozwalającej na umieszczanie punktów na mapie. Za jej pomocą organizatorzy zebrali informacje o przestrzeni Warszawy z perspektywy jego użytkowników. Mogli oni zaznaczyć punkty na mapie i odpowiedzieć na następujące pytania: 1.Moje miejsce zamieszkania, 2.Miejsca, które odwiedzam, 3.Moje ulubione i wymarzone miejsce, 4.Czy w Twojej okolicy dobrze się mieszka? 5.Co należy chronić? Gdzie można budować? 6.Problematyczne przesiadki. 7. Informacje o sobie.

Ankietowani mieszkańcy najczęściej docierają do miejsc pracy i nauki za pomocą transportu zbiorowego – udział tego środka transportu najwyższy jest na Pradze Północ (63 %), a najniższy w Wilanowie (29 %). Jednocześnie w 5 dzielnicach (Praga Północ, Bielany, Praga Południe, Targówek, Wola) korzysta z niego ponad 50 % mieszkańców.

Jedynie w dwóch dzielnicach, Wilanowie i Wawrze, częściej wybieranym środkiem transportu jest samochód (odpowiednio 46 % i 44 %). Mieszkańcy Wesołej i Rembertowa podobnie często wybierają samochód i transport zbiorowy.

Mieszkańcy Śródmieścia i Ochoty często docierają do miejsca pracy lub nauki pieszo (26 % i 22 %).

Rower jest stosunkowo często wybierany przez mieszkańców Śródmieścia, Ochoty, Mokotowa, Żoliborza i Woli (12%, 12%, 11%, 11% i 10%).

Przesiadki. Uczestnicy ankiety wskazali 290 problematycznych dla nich węzłów przesiadkowych. Poniżej podajemy uwagi odnoszące się do trzech z nich: Warszawa Śródmieście – metro Centrum, metro Wilanowska, Warszawa Centralna.

Warszawa Śródmieście – metro Centrum 351 wskazań

Ankietowani wskazali, że największym problemem jest brak podziemnego połączenia pomiędzy metrem a dworcami (113 wskazań). Utrudnieniem dla mieszkańców jest brak przejść dla pieszych (78 wskazań), a co za tym idzie konieczność korzystania z przejść podziemnych (42). Natłok ludzi (22), w szczególności w godzinach szczytu oraz duże odległości pomiędzy przystankami (32) stają się istotnym problemem. Ankietowani zwrócili uwagę na niedogodności z dojściem do przejść podziemnych z dużymi przedmiotami (21), a mowa tu o rowerze, walizkach czy wózku dziecięcym. Przestrzeń w obrębie węzła przesiadkowego jest niedostosowana do osób niepełnosprawnych (18), powiązane jest to ze źle funkcjonującymi windami (17) czy dużą ilością schodów (16), szczególnie między metrem a dworcami (19). Pasażerowie skarżą się na niezrozumiałe informacje na temat przystanków (17), między innymi o kierunku odjazdu oraz oznakowań w uciążliwych przejściach podziemnych (14). Brak dogodnego dojścia (7) oraz niedostosowanie wielkości (10) przystanków, zaśmiecona (6) i chaotycznie rozplanowana (7) przestrzeń  czy zniszczone chodniki, stanowią istotne problemy infrastrukturalne. Mieszkańcy wskazali brak połączeń między różnymi środkami komunikacji miejskiej (6) i zbyt długi czas przesiadki (4), co może być powiązane ze złym rozplanowaniem rozkładu jazdy (2).

Metro Wilanowska 216 wskazań

Największym problemem wybranego węzła przesiadkowego jest duża odległość pomiędzy stacją metra a pętlą autobusową oraz przystankiem tramwajowym (77 wskazań). Źle rozplanowane ciągi piesze (37), pokonywanie dużych odległości, powiązane z dużym rozproszeniem węzła komunikacyjnego są istotnym problemem dla mieszkańców. Korki na ul. Wilanowskiej (21) oraz źle rozplanowany rozkład jazdy (10), powodują opóźnienia autobusów. Ankietowani wskazują na potrzebę utworzenia linii tramwajowej do Wilanowa (15). Wymieniane są różne utrudnienia i negatywne cechy węzła, w tym chaos przestrzenny (17), nielegalnie funkcjonujące stragany (8), brak chodników (18) oraz niezrozumiała informacja na temat pobliskich przystanków (15). Pętla autobusowa posiada niedostosowane wielkością przystanki (4). Brakuje tam też wiat dla pasażerów (2). Dodatkowo wspominany jest brak wystarczającej infrastruktury rowerowej (5) i zbyt mała liczba miejsc na parkingu Park&Ride (3).

Warszawa Centralna 173 wskazania

Najczęściej pojawiającym się problem w wypowiedziach ankietowanych jest brak przejść dla pieszych (53 wskazania), szczególnie przy przystanku tramwajowym. Dużym utrudnieniem komunikacyjnym jest brak wind (24 wskazania) oraz duża liczba schodów (8), co za tym idzie niedogodności związane z poruszaniem się z wózkiem dziecięcym (23) czy niedostosowana przestrzeń dla osób niepełnosprawnych (13). Konieczne jest korzystanie z przejść podziemnych (14). Problemem jest duża odległość dotarcia do metra (11) oraz dystans pomiędzy Dworcem Centralnym i Dworcem Śródmieście (6). Dodatkowo ankietowani wskazują na niezrozumiałą informację dotyczącą zlokalizowania przystanków (14), w tym peronów PKP.

Fot. Warszawa widziana z Warsaw Spire/Ghelamco

Udostępnij

About Author