poniedziałek, 15 lipca

Bezpartyjni w Warszawie zawiązali stowarzyszenie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Andrzej Rogiński

W poniedziałek, 25 marca 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Bezpartyjna Warszawa.  Znaleźli się w nim obywatele Warszawy, którzy podczas ostatnich wyborów samorządowych funkcjonowali w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Po wyborach komitety wyborcze przestały istnieć więc powstała potrzeba zorganizowania się, aby móc realizować program wyborczy dla warszawiaków.

Przypominam, że Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy uzyskał w Polsce prawie 900 tysięcy głosów wyborców. Chociaż  nie wszędzie zdobył mandaty to przygotował program wyborczy. I tak istnieje program dla Mazowsza, dla Warszawy oraz dla poszczególnych dzielnic. A na przykład na Mokotowie został opracowany dla każdego okręgu wyborczego. Programy te zostały opublikowane w ramach kampanii wyborczej.  Powstały więc zobowiązania samorządu wobec wyborców.

Nikomu nie wolno zawieść  wyborców. Ma to szczególne znaczenie w Warszawie gdzie tylko jeden procent posiadających prawo wyborcze dysponuje wszystkimi mandatami w Radzie Warszawy z nadania partii politycznych. Bezpartyjni  znaleźli się w radach dzielnic, ale większość mandatów przypadła radnych partyjnym. Na partyjnych radnych spoczywa więc obowiązek spełnienia oczekiwań bezpartyjnej większości warszawian.  Ponieważ partyjni będą realizować programy swoich partii to ktoś musi od nich wymagać by realizowali oczekiwania ogółu mieszkańców. Dlatego tak ważne jest istnienie ugrupowania, które zadba o spełnienie tych oczekiwań. Stąd bezpartyjni powołali stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa.

W Walnym Zebraniu udział wzięło prawie 80 założycieli. Stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa wybrało władze. Prezesem został Sławomir Antonik, burmistrz Targówka. Ponadto do Zarządu zostało wybranych 16 osób z większości dzielnic. Podziękowanie za dotychczasową działalność złożył zebranym Dariusz Kacprzak, obecnie wiceburmistrz Pragi Północ, który pełnił funkcję nieformalnego przewodniczącego  struktur Bezpartyjnych w okresie samorządowej kampanii wyborczej a następnie aż do zebrania założycielskiego stowarzyszenia.

Wśród celów Bezpartyjnej Warszawy znajdują się: działalność na rzecz społeczności lokalnych; promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację mieszkańców, włączanie ich do działalności społecznej i publicznej; propagowanie samorządności; działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego wszystkich dzielnic m.st. Warszawy; kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; promowanie wartości cywilizacji łacińskiej; walka z korupcją i nadmierną biurokracją; ochrona praw człowieka; działanie na rzecz kultury; aktywizacja społeczna w zakresie ochrony zdrowia, środowiska i edukacji ekologicznej; promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki; promocja idei bezpartyjnego samorządu lokalnego.

Założenie stowarzyszenia umożliwia oficjalne występowanie na zewnątrz, dopominanie się o realizację oczekiwań mieszkańców Warszawy.

Wyborcy zobaczą, że ich głosy nie były stracone. Bezpartyjni nie szli do wyborów dla władzy lecz dla służby. W samorządowej wspólnocie lokalnej od mandatów radnych ważniejsza jest realizacja oczekiwań mieszkańców. Bezpartyjna Warszawa będzie patrzeć na radnych czy poważnie traktują ogół warszawian.

Fot. Andrzej Rogiński

Udostępnij

About Author