poniedziałek, 4 grudnia

O takim Mokotowie marzą jego mieszkańcy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W 2018 roku Bezpartyjni Samorządowcy, a więc ludzie niezależni w swych poglądach od partii, rozmawiali z setkami mieszkańców Mokotowa o ich potrzebach. Plon tych rozmów został opublikowany przez „Południe” w październiku ub.r. Poniżej przypominamy wybrane postulaty. Obowiązkiem samorządu Warszawy, w tym Mokotowa jest spełnianie tych oczekiwań.

Mokotów

Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.

Remont nawierzchni ulic i chodników oraz poprawa ich oświetlenia, w szczególności przejść dla pieszych w całej dzielnicy.

Budowa dzielnicowego ratusza.

Regulacje stanów własności nieruchomości.

Doprowadzenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji.

Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów. Zrealizowano.

Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe o pracach Rady Dzielnicy i jej komisji.

Przedłużenie ul. Woronicza do al. Żwirki i Wigury. W trakcie realizacji.

Budowa amfiteatru w parku Arkadia.

Parking wielopoziomowy przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego.

Miejsca sprzedaży warzyw i owoców – stałe i weekendowe.

Wybrane postulaty mieszkańców

Okręg 1 Stary Mokotów

Stworzenie godnych warunków do parkowania oraz przemieszczania się w obrębie chodników Starego Mokotowa, bez zaczepiania o samochody.

Realizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie dawnego, nieużytkowanego Stadionu Gwardii przy ul. Racławickiej.

Stworzenie zielonej  promenady pieszej, łączącej Stary Mokotów z Parkiem – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i Ochotą.

Wybudowanie tunelu pod Polem Mokotowskim by połączyć ul. Batorego z ul. Banacha.

Okręg 2 Ksawerów, Marina, Wierzbno, Wyględów

Dla zmniejszenia korków komunikacyjnych zakończenie remontu ulicy Marynarskiej i wybudowanie przedłużenia ul. Woronicza do ul. Żwirki i Wigury (W trakcie realizacji), tramwaj w al. Wilanowskiej między al. Niepodległości a ul. Wołoską.

 Okręg 3 Służew, Służewiec

Wybudowanie parkingu wielopoziomowego przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego oraz w okolicy stacji metra Służew.

Przeprowadzenie prac renowacyjnych potoku Służewskiego w celu zwiększenia retencji.

Uregulowanie stosunków własnościowych, szczególnie terenów spółdzielni mieszkaniowych.

Prowadzenie prac związanych z przejęciem przez samorządy mienia państwowego.

Przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe we własność z  bonifikatą. Rozpoczęto.

Okręg 4 Augustówka, Czerniaków, Sadyba-Ogród, Sielce, Siekierki

Niezwłoczne wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego Augustówki.

Kanalizacja i gaz miejski dla rejonów zaniedbanych, tj. dla Siekierek i Augustówki połączona z akcją informacyjną o dofinansowaniach.

Uporządkowanie całego rejonu wokół Jeziorka Czerniakowskiego oraz mokotowskiego brzegu Wisły połączone z rozwojem letniej i zimowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Okręg 5 Sadyba, Stegny

Uregulowanie stanu prawnego gruntów, w szczególności na obszarze spółdzielni mieszkaniowych, w tym  MSM „Energetyka”.

Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji. Działanie przeciwstawne Rady Warszawy.

O żłobkach

Jeśli oczekujemy, by było więcej dzieci, to trzeba się nimi zająć i pomóc rodzicom. Wtedy będzie więcej rąk do pracy, których brakuje. Zamiast budowy 50 żłobków każdy po 10-12 mln, czyli za 500-650 mln zł, które będą za 4-5 lat, proponujemy system, który spowoduje, że powstaną tanie żłobki i przedszkola prywatne. Proponujemy realny bon żłobkowy, bo w kwocie 600-1000 zł i wzrost dotacji do przedszkoli do 1200 zł.

Będziemy w szczególności promować i dotować prywatne i komunalne mini przedszkola i żłobki do 5 dzieci prowadzone przez opiekunów dziecięcych w małych lokalach gminnych lub prywatnych. To tanie i szybkie, bo mało lub bezinwestycyjne rozwiązanie braku miejsc w przedszkolach i żłobkach, szczególnie na nowych osiedlach. Niedopuszczalne jest, by żłobki i przedszkola dyżurowały w wakacje tylko przez 2 tygodnie. Pracujący rodzice nie wiedzą, co w wakacje zrobić z dziećmi. W realizacji.

Udostępnij

About Author