poniedziałek, 20 maja

Warszawiacy stracą miliardy bo rząd tak chce

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rząd postanowił obniżyć podatek PIT z 18 % do 17 % oraz całkowicie zwolnić z podatku PIT osoby do 26. roku życia. Podatnicy będą zadowoleni. Ale Miasto Warszawa straci wpływy w związku z obniżeniem podatku, w którym samorząd ma swój udział. Samorząd będzie musiał sfinansować podwyżkę płacy minimalnej.

Warszawa wpłaca do budżetu państwa środki, które zasilają rezerwę celową budżetu. Danina ta potocznie nazywana jest janosikowym. 1,1 mld zł w 2019.

Znaczącymi środkami finansowymi i rzeczowymi samorząd Warszawy wspiera corocznie Policję i Straż Pożarną, które powinny być utrzymywane z budżetu państwa. Czyli budżet państwa jest dotowany w tej części przez ogół warszawiaków.

Władze Warszawy wydały 80 mln zł w związku z realizacją rządowej reformy szkolnictwa. Musiały bowiem powstać nowe budynki szkolne, rozbudowano i zmodernizowano wiele istniejących.

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność dochody miasta spadną. Ok. 250 mln zł.

Wątpliwe jest by którykolwiek z radnych Warszawy miał pojęcie o wielkości strat naszego miasta. Można założyć, że w jednym roku będziemy mieli łącznie mniej o ok. 3 mld zł. Kadencja samorządu jest pięcioletnia.

Co mogliby otrzymać mieszkańcy Warszawy za środki finansowe, które nie wpłyną do budżetu miasta? Przykładowo jeden żłobek dla  140 dzieci  kosztuje  8,5 mln zł. Za Szpital Południowy trzeba będzie zapłacić 400 mln zł. A ilu ludziom można by pomóc w ich trudnych sprawach? Ile usług medycznych można by kupić? Ile zajęć sportowych więcej mogłoby się odbyć?

Redakcja

Udostępnij

About Author