poniedziałek, 4 grudnia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mokotów dla wszystkich

Samorząd, w którym odmawia się komukolwiek równoprawnego uczestnictwa w funkcjonowaniu wspólnoty mieszkańców, jest fikcją. Wielu mieszkańców Mokotowa jest gotowych do aktywności obywatelskiej. Nie zawsze jednak wiedzą z jakich środków mogą korzystać. By być aktywnym nie trzeba być członkiem partii politycznej, ale można wymagać od radnych postawy wsparcia. Dlatego właśnie powstało stowarzyszenie pod nazwą Mokotów dla wszystkich. Zostało ono zarejestrowane 23 lipca 2020 r. w KRS pod numerem 0000851661.

Wśród celów stowarzyszenia znalazły się m.in.: promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację mieszkańców, włączanie ich do działalności społecznej i publicznej; promowanie równouprawnienia obywateli w wyborach samorządowych; promocja idei bezpartyjnego samorządu lokalnego; polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

Stowarzyszenie będzie więc podejmować inicjatywy o charakterze samorządowym, w tym w zakresie społecznego władania przestrzenią. Mokotów dla wszystkich zabiegać będzie  o ułatwienie mieszkańcom powoływania samorządów osiedlowych oraz o rozszerzenie kompetencji samorządów osiedli. Wspieranie mieszkańców w rozmaitych formach ich uczestnictwa w zarządzaniu wspólnotą samorządową stanowić będzie istotną kompetencję stowarzyszenia.

Mokotów dla wszystkich kieruje się potrzebami mieszkańców i im będzie służyć. Stowarzyszenie kontynuować będzie zobowiązania przyjęte od mieszkańców w trakcie kampanii wyborczej do samorządu w 2018 r. Środowisko obywatelskie, które powołało do życia stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich, występowało wówczas w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy.

Prezesem stowarzyszenia został wybrany Andrzej Rogiński, wieloletni redaktor naczelny tygodnika „Południe” oraz prezes Społecznego Komitetu Budowy Metra.

aro

Udostępnij

About Author